Sammenlign forsikringer

Forsikro.no

 • Ett enkelt skjema

 • Flere tilbud

 • Gratis og uforpliktende

Komplett guide: Bilforsikring

Sikre deg den beste bilforsikringen til laveste pris hos Forsikro.no.

Usikker på forskjellene mellom ansvarsforsikring, delkasko, og kasko? Få klare svar og innsikt om bilforsikring her. Vi hjelper deg med å finne de beste tilbudene tilpasset ditt behov.

Fyll ut vårt korte og enkle skjema, så vil du få tilbud tre ulike forsikringsselskaper, alle klare for å tilby deg den mest konkurransedyktige prisen. Sammenlign, velg, og oppdag hvor mye du kan spare på din bilforsikring. Det har aldri vært enklere!

Bilforsikring

Bilforsikring er en avgjørende del av å kjøre trygt og lovlig på veien. Det er mer enn bare en juridisk nødvendighet; det er en investering i din økonomiske sikkerhet. I denne guiden vil vi belyse de viktigste aspektene ved bilforsikring. Vi vil også hjelpe deg med å navigere de forskjellige dekningene som er tilgjengelige. Uavhengig av om du er ny på veien eller en erfaren sjåfør vil du oppdage måter å sikre best mulig beskyttelse for både deg selv og ditt kjøretøy, samtidig som du muligens sparer penger.

Hva er bilforsikring, og hvorfor er det viktig?

Bilforsikring er en avtale mellom deg og forsikringsselskapet ditt, der du betaler en pris (ofte kalt premie) for å få erstatning for ulike typer tap eller skader knyttet til ditt kjøretøy. Disse tapene kan være et resultat av trafikkulykker, naturskader, tyveri, eller andre uforutsette hendelser. I Norge er det lovbestemt å ha minst en ansvarsforsikring for alle motoriserte kjøretøy. Denne grunnleggende forsikringen sikrer at skader ditt kjøretøy forårsaker blir dekket, og beskytter deg mot de økonomiske konsekvensene av slike uhell.

Likevel går bilforsikring utover det lovpålagte minimum. Avhengig av dekningen du velger, kan forsikringen også beskytte mot kostnadene ved skader på ditt eget kjøretøy, enten de skyldes ulykke, tyveri, hærverk, brann, eller naturkatastrofer som hagl eller storm.

Det har aldri vært enklere sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Hva vil du lære fra denne guiden?

Denne guiden er skrevet for å hjelpe deg med å forstå de grunnleggende prinsippene for bilforsikring i Norge. Vi vil utforske ulike typer dekning, fra ansvarsforsikring til delkasko og fullkasko, og forklare hva de inkluderer. Videre vil vi dykke inn i hvordan forsikringspremiene bestemmes, inkludert faktorer som kan påvirke kostnadene, som bonus, bilens verdi, risikovurdering og mer.

Vi vil også gi innsikt i hvordan du kan sammenligne og velge den rette bilforsikringen for dine behov, ved å benytte sammenligningstjenester som Forsikro.no. Når du skal velge hvilken dekning som passer for deg og din bil så er det en rekke faktorer som du må vurdere, for å sikre deg at du har riktig dekning.

Bilforsikringen

Hvorfor er bilforsikring viktig?

Norske krav og konsekvensene av ikke å ha det

I Norge er det ikke bare en god idé å ha bilforsikring – det er et krav. Bilansvarsloven jf. paragraf 15, gjør det klart at alle bileiere må ha en ansvarsforsikring for alle motoriserte kjøretøy de bruker. Formålet med denne loven er å sikre at skader forårsaket av ditt kjøretøy på mennesker, andre kjøretøy, bygninger, eller dyr, blir dekket økonomisk.

Å ikke tegne ansvarsforsikring vil føre til konsekvenser. Tenk deg at du nettopp har kjøpt en ny bil og er på vei hjem. Du kommer utfor en ulykke der du har skylden. Uten gyldig forsikring, kan du bli holdt ansvarlig for å dekke alle skader, noe som raskt kan løpe opp i millioner av kroner, avhengig av skadens alvorlighetsgrad. Derfor er det avgjørende at forsikring er på plass før bilen tas i bruk. I et forsøk for å forhindre at biler står uforsikret er det opprettet et straffegebyr.

“Eier du et forsikringspliktig registrert kjøretøy uten å ha gyldig forsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.
For personbiler er dette gebyret 150 kroner per dag.– Fra Statens Vegvesen

Du kan lese mer om disse gebyrene på Statens Vegvesens nettsider.

Finansiell beskyttelse og fred i sinnet

Mens ansvarsforsikring er lovpålagt, finnes det andre forsikringer som gir ytterligere beskyttelse. Enkelt forklart så dekker ansvarsforsikringene andre, mens når du går opp i dekning til delkasko og kasko begynner du å dekke din egen bil. For mange mennesker spiller bilen en stor rolle i deres daglige liv. Den kan også være en dyr investering ved kjøp, men også ved vedlikehold og etter større skader.

Viktig å huske på: Når du har lån på bilen vil de fleste långivere ha krav om at du har fullkasko på bilforsikringen din.

Vi bruker biler for å pendle, transportere familien, og nyte fritiden. Derfor kan uventede hendelser som biltyveri, skade fra naturlige fenomener, eller ulykker forårsaket av oss selv, ha en betydelig innvirkning på vår livskvalitet.

Det er her utvidede forsikringstyper, som delkasko og fullkasko, kommer inn. Disse forsikringsproduktene dekker hendelser utover det som ansvarsforsikringen tilbyr, inkludert skader på din egen bil som kan oppstå på grunn av en ulykke du forårsaker, eller uforutsette hendelser som vær-relaterte skader eller tyveri. Særlig for eiere av høyverdige biler kan kostnaden ved reparasjon eller erstatning etter en ulykke være overveldende uten riktig forsikringsdekning.

Forsikring på bil

Forstå de ulike typene bilforsikring

Med flere alternativer tilgjengelig, er det viktig å forstå hva hver type dekning innebærer og hvordan de kan beskytte deg og din investering på veien.

Ansvarforsikring

Ansvarsforsikring er mer enn bare en anbefaling – det er et krav for alle bilister. Hensikten med kravet om ansvarsforsikring på alle motoriserte kjøretøy på veien er å beskytte. Den skal beskytte andre trafikanter, fotgjengere, eiendommer eller objekter som kan bli skadelidende i en eventuell ulykke der man er involvert. Dette er en fundamental sikkerhet ikke bare for deg som bilfører, men også for samfunnet rundt. Det sikrer at personer eller parter som lider tap eller skader i en ulykke som du har forårsaket, får nødvendig økonomisk kompensasjon eller dekning for medisinsk behandling.

Selv om ansvarsforsikringen er avgjørende for å beskytte deg mot høye kostnader knyttet til skade du har påført andre, er det viktig å være klar over at den ikke tilbyr noen dekning for skader på ditt eget kjøretøy. Den dekker heller ikke tyveri av kjøretøyet eller skader som følge av innbrudd, brann eller naturkatastrofer. For en mer omfattende dekning, kan det være nødvendig å vurdere tilleggsforsikringer som delkasko eller kaskoforsikring. Begge disse gir bredere beskyttelse og vil inkludere dekning for egen bil og personskader. Ansvarsforsikringen inkluderer imidlertid dekning for rettshjelp, som kan være spesielt nyttig i tilfeller der det oppstår juridiske tvister i forbindelse med en trafikkulykke.

Kortversjonen:

Ansvarsforsikring på bil dekker:

 • Skader på fører og passasjerer i ditt eget kjøretøy.
 • Skader på andres kjøretøy.
 • Skader på andres eiendom (for eksempel bygninger, gjerder, etc.).
 • Personskader på andre involverte i en ulykke du forårsaker.
 • Erstatning gjennom Trafikkforsikringsforeningen (TFF) ved ulykker forårsaket av ukjente, utenlandske, eller uforsikrede kjøretøy.
 • Ting fører eller passasjer har på seg eller med seg for turens skyld (som klær) som blir skadet i en ulykke.

Viktig å merke seg:

 • Dekker ikke skader på egen bil.
 • Gir ikke nødvendigvis hjelp med juridisk bistand.
 • Dekker ikke ekstra kostnader hvis du mister førerkortet.
 • For dekning av skader på egen bil, vurder tilleggsforsikringer som kaskoforsikring.

Det har aldri vært enklere sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Delkasko

Oppgraderer du til delkasko, får du ytterligere trygghet. Denne forsikringen inkluderer dekning for brann, eksplosjon, tyveri, glasskader, samt redning og veihjelp – hendelser som kan medføre betydelige utgifter hvis du står uten riktig dekning. Delkasko er spesielt gunstig for deg som har en relativt ny bil og ønsker å sikre investeringen din uten å bære kostnaden av full kasko. Det er en balansert løsning som beskytter mot en rekke risikoer som bilister står overfor. Mens det ikke er den mest omfattende dekningen tilgjengelig, dekker den flere vesentlige områder som kan gi økonomisk trygghet og ro i sinnet, noe som gjør den til et sterkt valg for mange som ser etter den beste bilforsikringen som passer deres behov og budsjett.

Kortversjonen:

Delkasko på bil dekker:

 • Alt som dekkes av ansvarsforsikring (skader på fører, passasjerer, andre kjøretøy, og andres eiendom).
 • Brann- og naturskader (eksplosjon, brann, lynnedslag, flom, storm, skred, jordskjelv).
 • Tyveri (erstatter verdien av stjålet bil, reparerer skader relatert til tyveri, og dekker skader fra hærverk).
 • Glasskader (skader på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass).
 • Veihjelp (hjelp ved motorstopp, kollisjon, eller andre plutselige hendelser i hele Europa, inkludert reparasjon på stedet eller tauing til verksted, uten bonustap).
 • Fastmontert utstyr og bagasje (erstatter bagasje eller fastmontert utstyr som skiboks eller ekstra lydanlegg, opptil et bestemt beløp).

Viktig å merke seg:

 • Dekker ikke skader på egen bil som er selvforskyldt.
 • Egenandel varierer og kan påvirke den månedlige premien.
 • Kan være et mer rimelig valg enn full kasko dersom bilen din ikke har så høy verdi.
Glasskade bilforsikring egenandel

Glasskade er en typisk skade som er dekket på delkasko. Egenandel på bytte av glass i bil ligger vanligvis på rundt 2500.

Kaskoforsikring

For bilister som ønsker en høy grad av beskyttelse for sitt kjøretøy, er full kasko et sterkt valg innen bilforsikring. Denne forsikringen utvider dekningen fra delkasko, og tilbyr ytterligere sikkerhet for skader på egen bil som kan oppstå ved kollisjoner, hærverk, utforkjøringer, samt andre uforutsette hendelser. Dette er et viktig hensyn for de som betrakter bilen som en kritisk del av deres daglige rutiner og er avhengige av dens konstante tilgjengelighet.

Full kasko er en investering i trygghet, ideell for de som er avhengig av bilen sin i hverdagen. Det gir forsikring om at, selv om uheldige situasjoner skulle oppstå, vil de økonomiske konsekvensene være håndterbare. Din bil vil være beskyttet under en rekke omstendigheter. Selv om det finnes høyere dekningsnivåer, som toppdekning eller utvidet dekning, som tilbyr enda mer omfattende beskyttelse, gir kasko en betydelig dekning.

Kortversjonen:

Fullkasko på bil dekker:

 • Alt som dekkes av ansvarsforsikring (skader på fører, passasjerer, andre kjøretøy, og andres eiendom).
 • Alt som dekkes av delkasko (brann, tyveri, glasskader, veihjelp, fastmontert utstyr og bagasje).
 • Skader på egen bil som følge av kollisjon.
 • Skader på egen bil som følge av utforkjøring.
 • Skader på egen bil som følge av velting.
 • Hærverk på egen bil.
 • Parkeringsskader på egen bil.
 • Skader fra andre tilfeldige ytre påvirkninger på egen bil.

Viktig å merke seg:

 • Erstatning beregnes basert på bilens markedsverdi, ikke nødvendigvis kostnaden for en ny bil.
 • Egenandel kan justeres og vil påvirke forsikringspremien.
 • Anbefales for nyere biler eller biler med høy verdi.
 • Er ikke den mest omfattende forsikringen tilgjengelig; mer omfattende dekning (som maskinskade, utvidet leiebil, etc.) krever ofte en «toppkasko» eller lignende.
 • Bør vurderes basert på økonomisk evne til å erstatte bilen og avhengighet av bilen i dagliglivet.
 • Dersom du har pant i bilen (billån) vil det som oftest være påkrevd å ha full kasko.

Det har aldri vært enklere sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Super / Toppdekning

For den beste dekningen så bør man vurdere en super eller topp bilforsikring. Denne førsteklasses planen går utover tradisjonell kasko og kan inkludere alt fra utvidet dekning av leiebil (ofte 60 dager) mens bilen din er til reparasjon, til erstatning av en helt ny bil hvis din totalskades innen de første tre årene.

Når det kommer til utvidede forsikringsalternativer, som «Super» eller «Bil Ekstra» forsikring, er det viktig å kjenne til hva disse tilleggsdekningene faktisk omfatter.

Utvidet dekning / Superdekning på bilforsikring dekker ofte:

 • Utvidet erstatning ved totalskade: Hvis bilen din er relativt ny (oftest under tre år og har kjørt mindre enn 60 000 km), kan du motta en helt ny bil ved totalskade. For leasingbiler kan gjenstående startleie dekkes.
 • Utvidet maskinskade: Dekning strekker seg til motor og girkasse, inkludert batteripakker for el- og hybridbiler, noe som er kritisk gitt deres høye erstatningskostnader. Det er imidlertid begrensninger basert på bilens alder og kilometerstand, samt eksklusjoner for skader som skyldes normal slitasje eller garantisaker. Her bruker dekningen å variere fra selskap til selskap. Noen dekker motor og drivverk i inntil 8 år, mens andre kan dekke bilen til den er 12 år gammel. Andre dekker bilen uavhengig av alder, så lenge den har kjørt under 200 000 km.
 • Utvidet leiebil: I stedet for standard dekning, kan du få en leiebil som tilsvarer din egen, opptil et bestemt beløp per dag og for en lengre periode (f.eks., 60 dager).
 • Nøkkelforsikring: Erstatning for tapt eller skadet bilnøkkel, noe som kan være uforholdsmessig kostbart, spesielt for moderne «smart» nøkler. Merk, dette kan også dekkes på enkelte kaskoforsikringer hos noen selskaper.
 • Parkeringsskade uten bonustap: Dekker mindre skader oppstått under parkering uten at det påvirker din no-claims bonus, opp til et visst beløp. Noen selskaper har også dette på kaskodekning.
 • Utvidet dekning for personlige eiendeler: Økt beskyttelse for personlige eiendeler i bilen, som kan være spesielt viktig hvis du ofte transporterer verdifulle gjenstander.
 • Juridisk rådgivning: Tilgang til juridisk assistanse for bilrelaterte spørsmål, noe som kan være uvurderlig i kompliserte situasjoner eller tvister.
 • Dekningsgaranti: Noen selskaper tilbyr en garanti for at vilkårene vil matche eller overgå det du hadde med ditt forrige forsikringsselskap, og de vil også assistere med å overføre polisen.
 • Valgfrie tilleggsforsikringer: Muligheten til å tilpasse polisen din ytterligere med tillegg som leiebildekning eller spesifikk dekning for hybrid- og elbilkomponenter.

Disse dekningene har begrensninger, særlig når det gjelder alderen og historikken til bilen, samt skader som skyldes normal slitasje eller uvanlig bruk. Det er derfor viktig å lese vilkårene nøye og vurdere om ekstra kostnaden gir verdifull tilleggsdekning gitt din situasjon og bilens verdi.

Bør jeg ha kasko eller delkasko?

Når du står overfor valget mellom delkasko og kasko, er det viktig å ta en velinformert beslutning basert på flere faktorer, inkludert bilens alder, dens nåværende verdi, og hvorvidt du har utestående lån med pant i bilen.

Delkasko: Ideell for deg med en eldre bil av lavere verdi, der stor bekymring for omfattende skader ikke er til stede. En standard delkasko gir ikke bare den lovpålagte ansvarsforsikringen, men tar også høyde for en rekke andre risikoer:

 • Brann: Beskyttelse mot skader forårsaket av brann.
 • Tyveri og innbrudd: Dekning i tilfelle bilen din blir stjålet eller utsatt for innbrudd.
 • Glasskade: Reparasjon eller utskifting av bilens vinduer og speil ved skade.
 • Veihjelp: Assistansetjenester hvis du står fast eller opplever problemer på veien.

Kasko: Anbefales for eiere av nyere biler, eller for de som har en finansiell forpliktelse gjennom et billån. Kaskoforsikring tilbyr en utvidet dekning som omfatter alt det delkasko gjør, med flere tilleggsfordeler:

 • Skader på egen bil: Dekker reparasjonskostnader ved hendelser som kollisjon, utforkjøring, eller hærverk.
 • Parkeringsskader: Beskyttelse mot skader oppstått når bilen er parkert.
 • Feilfylling av drivstoff: Dekker kostnader knyttet til feil ved fylling av drivstoff.
 • Leiebil ved skade: Tilbyr erstatningsbil mens din egen er til reparasjon, noe som sikrer at du forblir mobil (valgfritt tillegg). Som oftest vil du få lånt en bil mellom 10 og 30 dager.

For de som søker enda mer omfattende dekning, tilbyr toppkasko ytterligere beskyttelse og tilleggstjenester som kan være verdifulle for deg som legger stor vekt på trygghet og bekvemmelighet.

Sammenlign flere forsikringstilbud

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Hvordan fungerer bonus på bilforsikring

Bonus bilforsikring fungerer som en belønning for skadefri kjøring, direkte reflektert i rabatter på forsikringsprisen. Hvert år du kjører uten å melde skade, øker bonusen din, noe som resulterer i lavere premie. Per 2023 er vanlig startbonus 60% når du først forsikrer bilen din.

Startbonus kan variere fra selskap til selskap, men per 2023 finner man ofte forsikringsselskaper som tilbyr opptil 60 % på første bilforsikring. Via enkelte forbundsavtaler så kan du oppnå enda høyere startbonus. Eksempelvis kan dette være via Utdanningsforbundet.

Bonusen øker med 10 prosentpoeng for hvert skadefritt år, opp til 70 prosent. Etter dette går økningene saktere. Du vil måtte opprettholde en bonus på 70 prosent gjennom tre (eller fem, avhengig av selskap) års skadefri kjøring før du kvalifiserer for 75 prosent. Etter tre år (eller fem, igjen) på 75 % bonus, så vil du oppnå toppbonus. Denne toppbonusen forblir, og hvis en skade skulle skje reduseres ikke bonusen din i prosent første gang.

Variasjoner og overføringer av bonus

Selv om systemet med bonuser på bilforsikring er standardisert, kan spesifikasjonene variere mellom forsikringsselskaper. Noen selskaper tilbyr til og med en økning til 80% bonus etter flere år på 75 prosent.

80 % bonus vil gi en lavere premie, men dersom en skade skulle oppstå går du ned 10 % (til 70 %) istedenfor ned til 75 % igjen. Det er derfor viktig å vurdere hva som passer deg best.

Startbonus er en annen viktig faktor som varierer fra selskap til selskap, spesielt for nye sjåfører. For unge sjåfører, som ofte møter høyere priser, kan spesielle tilbud basert på øvelseskjøring være tilgjengelige, som å øke startbonusen basert på antall kjørte kilometer under øvelseskjøring. Dette tilbys av enkelte selskaper.

Når det gjelder overføring av bonus, er det vanligvis tillatt mellom ektefeller eller samboere registrert på samme adresse. Overføring til barn, derimot, er generelt ikke tillatt. For de som har kjørt skadefritt med en firmabil, kan dette også tas i betraktning for startbonusen, gitt at skadefri kjøring bekreftes av firmaets ledelse.

Les mer om bonusordningen på bil i vår guide her.

Årlig kjørelengde

Når du tegner forsikring på bil må du oppgi årlig kjørelengde. Avhengig av hvilken kjørelengde du velger vil dette påvirke den årlige prisen du betaler på bilforsikringen. Dette er fordi antall kilometer du kjører årlig kan ha stor innvirkning på risikoen for ulykker og dermed forsikringskrav.

Hva er vanlig å ha i årlig kjørelengde?

Gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler i Norge ligger på omtrent 11 097 kilometer i året, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). De fleste forsikringsselskaper setter derfor en standard årlig kjørelengde på 12 000 kilometer. Dette tallet brukes ofte som et utgangspunkt for å beregne din forsikringspremie.

Hva skjer om jeg kjører over kjørelengden min?

Å overholde avtalt kjørelengde er essensielt. Dersom du kjører mer enn den kjørelengden du har oppgitt til forsikringsselskapet ditt, kan det få konsekvenser. For eksempel, hvis du er involvert i en bilulykke og det viser seg at du har overskredet den avtalte kjørelengden, kan erstatningen du mottar bli betydelig redusert. Dette kan bli spesielt kostbart hvis skaden er omfattende. Det er derfor avgjørende å oppdatere forsikringsselskapet ditt hvis det skjer endringer i ditt kjøremønster.

Hvordan øke årlig kjørelengde på bilforsikringen?

Hvis du oppdager at du kjører mer enn den kjørelengden som er oppgitt i forsikringsavtalen din, bør du kontakte forsikringsselskapet ditt for å diskutere en justering. De fleste forsikringsselskaper tillater at du øker din årlige kjørelengde, men vær oppmerksom på at dette vanligvis vil føre til høyere pris. Likevel, å betale en litt høyere premie kan gi langt større økonomisk beskyttelse i det lange løp, spesielt i tilfelle av en ulykke eller annen skade.

Samtidig kan det å redusere kjørelengden hvis du kjører mindre enn forventet, resultere i besparelser på forsikringskostnadene. Det lønner seg å være ærlig og nøyaktig med kjørelengden for å sikre at du ikke betaler for mer forsikring enn du trenger, eller ender opp underforsikret og risikerer å motta reduserte utbetalinger ved en skade.

billigste bilforsikring

Sammenlign flere forsikringstilbud

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Fordelene med å sammenligne forsikring på Forsikro.no

Forsikringer kan være kompliserte, med mange sider av vilkår å forstå for hvert produkt. Forsikro.no er her for å tilby en effektiv løsning som forenkler hele sammenligningsprosessen. Tjenesten er helt gratis, uforpliktende, og tilgjengelig for deg. Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut et enkelt, brukervennlig skjema som samler den nødvendige informasjonen om dine forsikringsbehov.

Når du bruker Forsikro.no, vil du få tilbud fra opptil tre forskjellige forsikringsselskaper. Denne sammenligningen gjør det enkelt for deg å se hvilket tilbud som er mest fordelaktig, både når det gjelder økonomiske besparelser og den beskyttelsen som passer dine behov.

Vi vil understreke hvor viktig det er å evaluere forsikringsavtalene dine regelmessig. Forskning viser at kunder som har vært hos samme selskap over lengre tid, ofte ender opp med å betale høyere premier enn det som er tilgjengelig på markedet. Det er derfor ikke bare anbefalt, men kritisk, at du foretar årlige sammenligninger for å sikre at du har den beste balansen mellom kostnad og dekning. Dette blir enda mer relevant i et forsikringsmarked i konstant endring.

Med Forsikro.no blir denne prosessen gjort enkel. Vi fjerner de vanlige hindringene du møter når du vurderer å bytte forsikringsselskap, og gir deg tilbake kontrollen. Tjenesten vår lar deg ta en proaktiv tilnærming til din personlige økonomi.

Ved å benytte deg av denne tjenesten, kan du føle deg sikker på at de beslutningene du tar er velinformerte og tilpasset din spesifikke situasjon og behov.

“Undersøkelser viser at det er svært store prisforskjeller på forsikring. Det er også slik at forsikringsselskapene endrer prisene kontinuerlig. Det er for eksempel ikke usannsynlig at det som er billigste bilforsikring i dag, er en middels god avtale til neste år, og kanskje en dyr løsning om to år. Dette tilsier at du bør sjekke prisene jevnlig, for eksempel én gang i året.
Finanseksperten

Vanlige spørsmål og svar:

Hva skjer med bonusen min dersom jeg avslutter bilforsikringen?

Dersom du avslutter bilforsikringen din, beholdes din opparbeidede bonus i tre år. Hvis du ikke tegner en ny forsikring innen denne perioden, vil bonusen foreldes, og du vil starte med standard startbonus neste gang du forsikrer en bil.

Hvilken bilforsikring er billigst?

Det er vanskelig å fastslå hvilken bilforsikring som er absolutt billigst, da prisen påvirkes av mange faktorer som bilens type, alder, din kjørelengde, og din egen skadehistorikk. For å finne det beste tilbudet, innhent tilbud fra forsikringsselskaper med en sammenligningstjeneste som Forsikro.no.

Hva er forskjellen på kasko og kasko pluss?

Kasko dekker skader på egen bil ved kollisjon, utforkjøring, hærverk og andre uforutsette hendelser, mens kasko pluss (ofte kalt toppkasko eller utvidet kasko) inkluderer alle dekningene i kasko, pluss ekstra dekninger som maskinskade, utvidet leiebil, og ofte høyere erstatningsbeløp eller flere situasjoner der skader dekkes.

Hva koster det å forsikre bilen?

Kostnaden for å forsikre en bil varierer basert på flere faktorer, inkludert bilens verdi, alder, motorstørrelse, hvor du bor, og din egen kjøre- og skadehistorikk. For et nøyaktig estimat, be om et tilbud fra forsikringsselskapene.

Hva er den beste bilforsikringen?

Den «beste» forsikringen avhenger av dine individuelle behov og hva du verdsetter mest – om det er omfattende dekning, lavere premier, god kundeservice, eller spesifikke tilleggstjenester. Toppkasko eller utvidet kasko tilbyr den mest omfattende dekningen.

Når lønner det seg å ha kasko?

Det lønner seg å ha kasko hvis bilen din har høy verdi, er ny eller nesten ny, eller hvis du ikke har råd til å erstatte eller reparere den etter en uforutsett hendelse. Kasko kan også være fordelaktig hvis du ønsker ekstra trygghet og fred i sinnet mens du kjører.

Hvilken årlig kjørelengde bør jeg ha?

Din årlige kjørelengde bør reflektere hvor mye du faktisk bruker bilen. Feilrapportering kan føre til problemer med et fremtidig krav. Den gjennomsnittlige kjørelengden varierer, men mange forsikringsselskaper bruker en standard på rundt 12,000 til 16,000 kilometer per år.

Hvor langt er det vanlig å kjøre på et år?

Gjennomsnittlig kjørelengde varierer avhengig av flere faktorer som livsstil, jobbkrav, og beliggenhet. I mange tilfeller ligger gjennomsnittlig årlig kjørelengde mellom 12,000 og 16,000 kilometer.

Kan jeg få bilforsikring med betalingsanmerkning?

Ja, du kan få bilforsikring selv med en betalingsanmerkning, men det kan begrense valgene dine og potensielt øke premiene dine. Du har krav på å få lov å forsikre bilen din med lovpålagt ansvarsdekning. Enkelte selskaper vil kreve at du betaler hele den årlige premien på forskudd.

Hvordan bruker jeg en bilforsikringskalkulator?

En bilforsikringskalkulator er et online verktøy som lar deg legge inn informasjon om deg selv og bilen din for å få et anslått forsikringstilbud. For å bruke kalkulatoren, følg instruksjonene på forsikringsselskapets nettside, og oppgi korrekt informasjon for det mest nøyaktige estimatet.

Hva skjer dersom jeg kjører over avtalt kjørelengde?

Hvis du overskrider den avtalte kjørelengden på bilforsikringen din er det kritisk å informere forsikringsselskapet ditt om dette. Å kjøre mer enn avtalt kan påvirke premien din, da det ofte tolkes som en høyere risiko. Viktigere er det at hvis du skulle havne i en ulykke og det oppdages at den faktiske kjørelengden overstiger det som er avtalt, kan det føre til avkortning i utbetalingen ved en skade. Dette er fordi forsikringsselskapet kan vurdere at risikoforholdene har endret seg uten at de ble informert, noe som kan påvirke dekningsgraden. For å sikre at du mottar den fulle erstatningen du har krav på, og unngår uforutsette utgifter, er det essensielt å oppgi en nøyaktig kjørelengde og holde forsikringsselskapet oppdatert om eventuelle endringer.

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring