Trafikkforsikringsavgift: Alt du trenger å vite

Trafikkforsikringsavgift er en avgift som alle bilister i Norge er pålagt å betale gjennom deres bilforsikring. Denne avgiften går til staten og sørger blant annet for vedlikehold av norske veier. Avgiften administreres av Trafikkforsikringsforeningen (TFF) og inkluderes automatisk i bilforsikringens pris.

Trafikkforsikringsavgift 2023

Hvorfor har vi trafikkforsikringsavgift?

Fra 2018 erstattet trafikkforsikringsavgiften den tidligere årsavgiften. Avgiften innføres hovedsakelig på bakgrunn av avtaler knyttet til obligatorisk ansvarsforsikring, også kjent som trafikkforsikring, for motorvogner registrert i Norge.

En viktig funksjon av avgiften er å dekke gebyrer som Trafikkforsikringsforeningen mottar for motorvogner som er uforsikrede eller hvor ny eier ikke har etablert egen forsikring for kjøretøyet. Denne gebyrstrukturen tjener som en sikring mot risikoen av uforsikrede kjøretøy på veiene.

Avgiften kalkuleres daglig, basert på hvor lenge motorvognen er under ansvarsforsikring. Den formelle avgiftsplikten trer i kraft når forsikringsselskapets ansvar ifølge forsikringsavtalen begynner. I tilfeller med gebyr for uforsikrede motorvogner, oppstår avgiftsplikten i det øyeblikk Trafikkforsikringsforeningen mottar gebyret.

Hvordan fastsettes beløpet?

Beløpet for trafikkforsikringsavgiften, som fastsettes årlig av Stortinget, avhenger av bilens vekt og drivstofftype. Biler med fossilt drivstoff som bensin eller diesel har tradisjonelt høyere avgifter. Endringer i politikken har imidlertid ført til at elbiler og hybridbiler nå har lignende avgifter.

Hva er trafikkforsikringsavgiften i 2023?

Forståelse av hvordan trafikkforsikringsavgiften er satt opp kan hjelpe deg med å budsjettere bedre for bilholdet ditt. Her er en fullstendig oversikt over satsene for 2023:

Personbiler under 7.500 kg | Dette gjelder i 2023 både for elbiler og fossilbiler
  • Daglig kostnad: 8,40 kroner
  • Årlig beløp: 3 059 kroner

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Personbiler under 7.500 kg | Diesel uten partikkelfilter:
  • Daglig kostnad: 9,80 kroner
  • Årlig beløp: 3 577 kroner
Kjøretøy som veier 7.500 kg eller mer:

Dette er unntatt fra trafikkforsikringsavgift, men du må derimot betale vektårsavgift til Skatteetaten.

Motorsykkel:
  • Daglig kostnad: 5,85 kroner
  • Årlig beløp: 2 135 kroner
Veteranbiler, mopeder, traktorer og drosjer:
  • Daglig kostnad: 1,36 kroner
  • Årlig beløp: 496 kroner
Trafikkforsikringsavgift beløp personbil
Trafikkforsikringsavgift over 7,5 tonn storbil
Trafikkforsikringavgift motorsykkel mc kostnad
Trafikkforsikringavgift moped beløp kostnad

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
trafikkforsikringsavgift kostnad

Varierer avgiften mellom forsikringsselskapene?

Nei, trafikkforsikringsavgiften er standardisert og bestemt av myndighetene. Uavhengig av hvilket forsikringsselskap du velger, vil denne avgiften alltid være den samme. Dens primære formål er å dekke skader fra uforsikrede kjøretøy eller situasjoner hvor en ansvarlig part ikke kan fastslås.

Fordelen med å bytte forsikringsselskap før 1. mars

Trafikkforsikringsavgiften øker hvert år den 1. mars. Forsikringspremien fastsettes alltid årlig. Hvis du bytter forsikringsselskap før 1. mars, vil du bruke fjorårets døgnpris for hele året. Dette kan føre til store besparelser, spesielt når trafikkforsikringsavgiften har ekstraordinære økninger, som den nylig gjorde for elbiler. Mange sparte ca. 1000 kroner på trafikkforsikringsavgiften for et helt år ved å bytte før 1. mars.

Spar penger med Forsikro.no

Selv om trafikkforsikringsavgiften er standardisert og fastsatt av staten, er det fortsatt muligheter for å spare penger på den totale bilforsikringen. Ved å benytte en sammenligningstjeneste som Forsikro.no, har du muligheten til å innhente og sammenligne tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Dette gir deg en oversiktlig fremstilling av de beste og mest kostnadseffektive løsningene for din situasjon.

Det er verdt å merke seg at det er helt gratis og uforpliktende å benytte seg av Forsikro.no. Med bare noen få klikk kan du potensielt spare tusenvis av kroner hvert år. Forbrukerrådet anbefaler også at du sjekker forsikringene dine minst en gang i året for å sikre at du alltid får den beste prisen og dekningen som passer til dine behov.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne forsikringer