Sammenlign forsikringer

Forsikro.no

 • Ett enkelt skjema

 • Flere tilbud

 • Gratis og uforpliktende

Komplett guide: Husforsikring

Sikre deg den beste husforsikringen til laveste pris hos Forsikro.no.

Eier du din egen bolig? Da er husforsikring ikke bare en papirbit – det er din trygghetsgaranti. Med trusler som vannskader fra en uventet lekkasje til katastrofale branner, gir en god husforsikring deg den freden du fortjener. Men her er en liten oppklaring: Uavhengig av om det kalles «husforsikring», «boligforsikring» eller «villaforsikring», snakker vi ofte om det samme produktet. Dette står i kontrast til innboforsikring, som dekker et helt annet behov.

I vår omfattende guide går vi grundig over alt en husforsikring har å tilby. Vi avdekker hva den vanligvis koster, hva den dekker, og hvorfor den er så viktig for enhver boligeier. Videre gir vi deg de beste tipsene for å sikre deg den mest gunstige avtalen og unngå de mest typiske fallgruvene.

På utkikk etter den beste husforsikringen? Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper her.

Det er helt gratis og uforpliktende. Husk: Det viser seg at å sjekke prisen årlig kan føre til betydelige besparelser. Det er ofte de som har vært lengst i et selskap som betaler mest for forsikringene sine.

husforsikring bolig

Hva er husforsikring?

Definisjon og hensikt

Husforsikring, også referert til som boligforsikring eller villaforsikring, sikrer det ytre av boligen din og det som er fastmontert. Dens primære funksjon er å beskytte boligeiere mot uforutsette og plutselige skader på deres eiendom. Eksempler på slike skader kan være brannskader, vannskader, eller skader forårsaket av naturkatastrofer. Mens husforsikringen beskytter selve bygningen, er det viktig å merke seg at innboforsikring dekker innbo og løsøre, altså ting som kan flyttes inn og ut av boligen.

Forsikringsselskaper tilbyr ofte forskjellige pakker for husforsikring, som kan variere fra standard til utvidede dekninger. Mens en standardforsikring kan tilby beskyttelse mot brannskader, vannskader, naturskader, skadeverk, ansvar og rettshjelp, kan en utvidet pakke dekke ytterligere risikoer som sopp- og råteskade, utvidet våtromsdekning, skader forårsaket av dyr og følgeskader som følge av utett tak eller våtrom.

Hvorfor det er viktig å ha husforsikring

For mange nordmenn representerer egen bolig ikke bare et hjem, men også en betydelig investering. Vi bruker betydelige summer på vedlikehold, oppussing og hagearbeid for å skape vårt drømmehjem. Derfor blir potensielle skader ikke bare en emosjonell belastning, men kan også påføre oss økonomiske byrder som kan være vanskelige å bære uten forsikring.

Selv om mange kan tenke «det vil ikke skje med meg», har historien vist at katastrofer kan inntreffe når vi minst venter det. Enten det er skogbranner som truer boligfelt, kvikkleireskred som påvirker hele nabolag, eller mindre, men kostbare hendelser som innbrudd eller vannlekkasjer – en husforsikring gir den nødvendige beskyttelsen. Den sørger for at du, som huseier, ikke står økonomisk alene i møte med disse utfordringene.

Det har aldri vært enklere sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Husforsikring standard

Husforsikring Standard er en grunnleggende forsikring som dekker de viktigste risikoene ved å eie et hus. Denne dekningen er et godt valg for deg som ønsker en rimelig forsikring som dekker de mest essensielle risikoene.

Hva dekker standard husforsikring

Standard husforsikring er ment for å beskytte boligeiere mot de mest vanlige truslene mot deres hjem. Denne typen forsikring er ofte ansett som grunnleggende beskyttelse og inkluderer som regel:

 • Brannskader: Omfatter skader på boligen som følge av brann, lynnedslag, kortslutning, plutselig nedsoting og eksplosjoner.
 • Tyveri og hærverk: Dette dekker kostnader relatert til hærverk på boligen samt tyveri av deler av bygningen. Vær oppmerksom på at tyveri av innbo er ikke inkludert i denne kategorien.
 • Vann- og rørskader: Erstatning ved skader forårsaket av rørbrudd, oversvømmelser og plutselig vanninntrenging.
 • Naturskader: Beskyttelse mot skader som følge av naturlige hendelser som flom, skred, storm, eller skade forårsaket av tung snø.
 • Ansvar og rettshjelp: Denne delen dekker juridiske kostnader og ansvar knyttet til boligen.
 • Skadedyrsanering: Dekning for utgifter knyttet til utryddelse av skadedyr fra boligen.

Standard husforsikring gir dekning mot et bredt spekter av hendelser. Det er fortsatt viktig å gjennomgå vilkårene for hver enkelt forsikring fra forskjellige selskaper for å sikre at den er tilpasset dine behov. Dekningen er til en viss grad standardisert blant de største forsikringsselskapene, men det kan være forskjeller.

Når bør du velge husforsikring standard

Standard husforsikring er et utmerket valg for mange huseiere, men spesielt for de som ser etter grunnleggende beskyttelse uten behov for mer omfattende dekninger. Det er flere situasjoner hvor en standard forsikringspakke kan være hensiktsmessig:

 • Nyere boliger: Disse er ofte bygget etter nyere standarder og har dermed mindre sannsynlighet for visse skadetyper.
 • Boliger i områder med lav risiko: For de som bor i steder med sjeldne naturkatastrofer som flom eller skred.
 • Ikke-utleiebolig: Boliger som ikke leies ut, har ofte lavere risiko for slitasjeskader og andre problemer.
 • Begrenset budsjett: For de som ønsker solid beskyttelse, men også ønsker å holde kostnadene nede.
 • Regelmessig vedlikehold: De som jevnlig oppdaterer og vedlikeholder boligen, reduserer risikoen for uforutsette skader.

Ved å vurdere boligens tilstand, beliggenhet og hvordan den brukes, kan man enklere bestemme om standard forsikring er den rette løsningen.

Husforsikring utvidet

Husforsikring Utvidet

Utvidet Husforsikring, også kjent som superforsikring eller plussforsikring, gir et høyere beskyttelsesnivå sammenlignet med en standard forsikringspakke. Den dekker en rekke ekstra risikoer og er spesielt designet for å møte behovene til de som ønsker bredere beskyttelse for boligen sin.

Hva dekker den?

Utvidet husforsikring gir en bredere beskyttelse sammenlignet med en standard forsikringspakke. Dekningene kan variere mellom forskjellige forsikringsselskaper, men følgende gir et eksempel på hva som ofte er inkludert i en utvidet pakke:

 • Våtromsdekning: Beskyttelse mot skader på våtrom utført av autoriserte håndverkere innenfor de siste 10 årene, i henhold til Våtromsnormen.
 • Følgeskader: Dette dekker skader forårsaket av vanninntrenging gjennom tak, vegger eller bad – en dekning mange selskaper inkluderer i sin utvidete pakke.
 • Håndverkerfeil: Beskyttelse mot skader som er en direkte følge av feil utført av håndverkere.
 • Sopp- og råteskade: En vanlig dekning som beskytter mot skader forårsaket av sopp som påvirker trestrukturen i boligen.
 • Skadeverk fra insekter og dyr: Dekker skader på boligen forårsaket av dyr eller insekter.
 • Utleieforsikring: Beskyttelse for huseiere som leier ut, dekker risikoer som hærverk, ubetalte leiepenger og utkastelseskostnader. Merk at noen selskap har dette som en valgfri tilleggsdekning.

Det er viktig å merke seg at mens enkelte dekninger, som sopp- og råteskade eller vanninntrenging gjennom tak og vegger, er ganske vanlige i utvidete forsikringspakker, kan spesifikke vilkår og dekninger variere. Huseiere bør alltid sjekke de spesifikke vilkårene for den valgte forsikringen for å sikre at de får dekningen de trenger.

Fordeler sammenlignet med standard

Når man vurderer utvidet husforsikring kontra standard, er det viktig å forstå hva som skiller de to. Her er noen fordeler ved utvidet dekning:

 • Bredere dekning: Utvidet forsikring gir omfattende beskyttelse som dekker flere potensielle skader, inkludert de som ikke er inkludert i standardpakken. Dersom du har en eldre bolig bør man gjerne ha utvidet dekning.
 • Sikkerhet ved utleie: Gir spesiell beskyttelse for huseiere som leier ut boligen sin, og adresserer spesifikke risikoer knyttet til leieforhold.
 • Beskyttelse mot håndverkerfeil: Dekker potensielle feil som kan oppstå på grunn av dårlig håndverk, en fordel som ofte mangler i standard dekning.
 • Verdi for pengene: Selv om den kan være litt dyrere, gir utvidet forsikring betydelig mer beskyttelse, noe som kan spare huseiere for betydelige summer ved større skader.

La Forsikro.no hjelpe deg å sammenligne forsikringene dine. Trykk her.

Innboforsikring husforsikring

Innboforsikring og Husforsikring er to forskjellige forsikringer. En grei huskeregel er at hvis du snur huset på hodet så vil innboforsikringen dekke det som beveger seg.

Hva kan forsikres under husforsikring?

Enebolig

En enebolig er en frittstående boligenhet som er beregnet for én husholdning. Under en husforsikring, kan hele boligen inkludert tilhørende uthus som garasje, bod eller skjul vanligvis dekkes. Forsikringen beskytter huseieren mot skader som kan oppstå som følge av brann, vannlekkasje, naturskader, innbrudd og andre uforutsette hendelser, avhengig av hvilken dekning som er valgt.

Tomannsbolig

En tomannsbolig er en boligbygning delt inn i to separate enheter, ofte med separate innganger. Når man forsikrer en tomannsbolig, er det viktig å sikre at begge enhetene er dekket. Huseierne kan enten velge å ha individuelle forsikringer for hver enhet, eller en felles forsikring som dekker hele bygningen.

Rekkehus

Rekkehus er en rekke av sammenhengende boliger, som deler en eller to felles vegger med naboene. For eiere av rekkehus er det vanligst å sette opp en egen husforsikring for sin enhet.

Bygning under oppføring

Når du skal forsikre et hus under oppføring er det viktig at du informerer forsikringsselskapet ditt om dette. Vanligvis kan du bare ha en standard-dekning på husforsikringen mens bygget er under oppføring. Noen selskaper har tilleggsdekninger som sikrer mot tyveri av materialer eller utstyr. Det er viktig å diskutere med forsikringsselskapet hva som spesifikt dekkes i din situasjon. Noen forsikringsselskaper tilbyr også det som heter “byggeforsikring” som er mer spesialisert mot skader som er vanlige. Eksempler på dette kan være dekning av verktøy, utstyr, byggematerialer, samt ansvar som byggherre med mer.

Hva koster husforsikring?

Husforsikring er en viktig investering for å beskytte hjemmet ditt, men prisen kan variere betydelig. Prisen på en husforsikring avhenger av flere faktorer, og kan ligge et sted mellom 5.000 og 20.000 kroner i året. Det er viktig å huske på at det ikke nødvendigvis er forsikringen med den laveste prisen som er det beste valget. I stedet bør du se på hvilken forsikring som gir deg mest igjen for pengene, med tanke på dekning og forsikringssum.

En god måte å få en oversikt over hva husforsikringen din vil koste er å bruke vår tjeneste på Forsikro.no. Ved å bruke Forsikro.no, kan du enkelt sammenligne tilbud fra inntil tre forskjellige forsikringsselskap, og finne den mest gunstige prisen med best dekning for ditt behov. Vår sammenligningstjeneste er helt gratis og uforpliktende, og vi hjelper deg med å gjøre en informert beslutning når du skal velge husforsikring.

Flere forsikringsselskap har også egne forsikringskalkulatorer som lar deg beregne prisen på husforsikringen din. Disse kalkulatorene kan gi deg en indikasjon på hva du kan forvente å betale for husforsikringen din. Men husk at prisene du får oppgitt i disse kalkulatorene kun er estimater, og ikke bindende tilbud.

Faktorer som påvirker prisen

Når forsikringsselskapet skal beregne prisen på husforsikringen din, vil de se på en rekke faktorer. Disse kan inkludere:

 • Størrelsen på boligen
 • Kjeller (er den innredet eller ikke)
 • Tilleggsbygninger som garasje, uthus, etc.
 • Tidligere skadetilfeller i boligen
 • Antall våtrom
 • Plassering av boligen
 • Medlemskap i foreninger eller forbund
 • Sikkerhetstiltak som alarmer, sprinkleranlegg, etc.
 • Alder og tilstand på boligen
 • Egenandel du er villig til å betale

Jo høyere risiko forsikringsselskapet vurderer at det er for skader eller hendelser, desto høyere vil forsikringspremien være.

Gjennomsnittspriser

Gjennomsnittsprisen for husforsikring er vanskelig å bestemme, ettersom det er så mange faktorer som spiller inn. Likevel kan du få en god indikasjon på hva forsikringen din vil koste ved å bruke kalkulatorer som er tilgjengelige på nettet. Som nevnt tidligere er det også en god idè å benytte seg av en sammenligningstjeneste som Forsikro.no. Dette vil hjelpe deg å få en helhetlig oversikt om du har en konkurransedyktig pris i dag, eller om du bør bytte.

Det har aldri vært enklere sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Hva er fullverdiforsikring?

Fullverdiforsikring er en forsikringsform som gir deg en garantert erstatning som dekker kostnadene ved å bygge et tilsvarende hus eller hytte i tilfelle skade. Med en fullverdiforsikring er du forsikret for det det faktisk koster å gjenoppbygge eller reparere boligen din, uavhengig av alder, slitasje eller byggekostnader. Fullverdiforsikring er vanlig for boliger og bygninger, og sikrer at du som huseier er fullstendig dekket. Husk! Dersom du gjør vesentlige endringer eller oppgraderinger på boligen din, må du melde fra til forsikringsselskapet slik at forsikringsavtalen kan oppdateres.

Førsterisiko vs. fullverdi

Førsterisikoforsikring er en annen type forsikring der du som forsikringstaker selv bestemmer forsikringssummen. Erstatningen du mottar er begrenset til den summen som er avtalt i forsikringsavtalen. Hvis skaden på boligen eller bygningen koster mer å reparere enn den avtalte forsikringssummen, må du selv dekke resten av kostnadene. Førsterisikoforsikring brukes ofte på bygninger i dårligere stand, og er ikke vanlig for boliger og hytter som er godt vedlikeholdt. Motsatsen til førsterisikoforsikring er fullverdiforsikring, som gir deg en garantert dekning av alle kostnader ved skade.

Eksempler på bygg der det kan være passende med førsterisiko:

 • Naust
 • Fjøs
 • Eldre bygg i dårligere stand (gjerne bygd før 1900-tallet)

Hvordan beregnes fullverdigrunnlaget?

Fullverdigrunnlaget er summen som representerer husets verdi, og som brukes til å beregne forsikringspremien din. Forsikringsselskapene bruker en rekke faktorer for å finne fullverdigrunnlaget, blant annet størrelse og konstruksjon av huset, byggeår, eventuelle oppgraderinger eller renoveringer, geografisk plassering, lokale byggekostnader, samt kvaliteten på materialene og utførelsen av huset. Som nevnt er du selv pliktig til å holde forsikringsselskapet informert om eventuelle endringer eller forbedringer av huset. Dette så fullverdigrunnlaget kan justeres og du unngår å være underforsikret. Ved skade vil forsikringsselskapet bruke fullverdigrunnlaget som grunnlag for erstatningen, uavhengig av de faktiske kostnadene ved å gjenoppbygge eller reparere boligen.

Ønsker du tilbud på forsikring? Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper her.

Betydningen av nøyaktige arealopplysninger

Når du tegner husforsikring er det viktig å gi riktig informasjon om hvor stort boligarealet er. Dette inkluderer størrelsen på selve boligen og eventuelle ekstra bygninger som garasje, uthus og lignende. Når du skal oppgi informasjon om arealet så oppgir man både bruttoareal og bruksareal.

Bruttoareal og bruksareal defineres slik:

 • Bruksareal: Også kalt BRA gir informasjon om hvor stor boligen er på innsiden. Arealet teller alle rom som er måleverdige. Det måles fra innsiden av ytterveggene.
 • Bruttoareal: Også kalt BTA er det totale arealet målt fra yttersiden av ytterveggene.

For mer informasjon kan du navigere deg inn på Huseierne sin side om dette.

Hvorfor er opplysningene om areal så viktige?

Riktig informasjon om boligens areal er viktig for å sikre at forsikringen din dekker det du faktisk trenger. Forsikringsselskapet bruker arealopplysningene for å finne ut hvor mye forsikringen din skal koste. Det tas altså en risikoanalyse basert blant annet på størrelse, og pris settes ut i fra dette. Det er også viktig for å sikre at forsikringen dekker hele verdien av boligen din, slik at du ikke risikerer å være underforsikret hvis det skulle skje en skade.

Påvirkning på pris

Størrelsen på boligen og tilleggsbygningene påvirker forsikringspremien direkte , fordi de er en indikasjon på boligens verdi. Jo større bolig, desto høyere vil forsikringspremien være. Det er derfor viktig å gi korrekte arealopplysninger slik at du ikke betaler for mye i forsikring.

Risiko ved feil opplysning

Hvis du gir feil opplysninger om boligens areal, kan det få store konsekvenser hvis du skulle være uheldig og oppleve en skade på boligen. Hvis forsikringsselskapet oppdager at arealopplysningene ikke stemmer, kan de redusere erstatningen tilsvarende, eller i verste fall avslå erstatningskravet helt. Det er derfor kritisk at du gir nøyaktige og oppdaterte arealopplysninger når du tegner forsikringen.

husforsikring enebolig

Fordelene med å sammenligne husforsikring på Forsikro.no

Forsikringer kan være kompliserte, med mange sider av vilkår å forstå for hvert produkt. Forsikro.no er her for å tilby en effektiv løsning som forenkler hele sammenligningsprosessen. Tjenesten er helt gratis, uforpliktende, og tilgjengelig for deg. Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut et enkelt, brukervennlig skjema som samler den nødvendige informasjonen om dine forsikringsbehov.

Når du bruker Forsikro.no, vil du få tilbud fra opptil tre forskjellige forsikringsselskaper. Denne sammenligningen gjør det enkelt for deg å se hvilket tilbud som er mest fordelaktig, både når det gjelder økonomiske besparelser og den beskyttelsen som passer dine behov.

Vi vil understreke hvor viktig det er å evaluere forsikringsavtalene dine regelmessig. Forskning viser at kunder som har vært hos samme selskap over lengre tid, ofte ender opp med å betale høyere premier enn det som er tilgjengelig på markedet. Det er derfor ikke bare anbefalt, men kritisk, at du foretar årlige sammenligninger for å sikre at du har den beste balansen mellom kostnad og dekning. Dette blir enda mer relevant i et forsikringsmarked i konstant endring.

Med Forsikro.no blir denne prosessen gjort enkel. Vi fjerner de vanlige hindringene du møter når du vurderer å bytte forsikringsselskap, og gir deg tilbake kontrollen. Tjenesten vår lar deg ta en proaktiv tilnærming til din personlige økonomi.

Ved å benytte deg av denne tjenesten, kan du føle deg sikker på at de beslutningene du tar er velinformerte og tilpasset din spesifikke situasjon og behov.

“Undersøkelser viser at det er svært store prisforskjeller på forsikring. Det er også slik at forsikringsselskapene endrer prisene kontinuerlig. Det er for eksempel ikke usannsynlig at det som er billigste bilforsikring i dag, er en middels god avtale til neste år, og kanskje en dyr løsning om to år. Dette tilsier at du bør sjekke prisene jevnlig, for eksempel én gang i året.”
Finanseksperten

Det har aldri vært enklere sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Vanlige spørsmål og svar

Trenger jeg husforsikring om jeg bor i leilighet?

Når du bor i en leilighet, er det normalt ikke nødvendig med husforsikring da bygningen ofte er forsikret gjennom sameiet eller borettslaget. Denne forsikringen dekker skader på selve bygningen. Bor du derimot i rekkehus eller tomannsbolig som ikke er underlagt et sameie så må du vanligvis tegne en egen husforsikring.

Hvor mye koster husforsikring i året?

Prisen på husforsikring varierer avhengig av flere faktorer som husets størrelse, alder, beliggenhet og mer. Det er vanskelig å gi en eksakt pris, men i Norge kan prisen ligge mellom 5.000 til 25.000 kroner i året. Det anbefales å innhente flere tilbud for å finne den beste prisen for ditt hus.

Er innboforsikring og husforsikring det samme?

Nei, innboforsikring og husforsikring er ikke det samme. Innboforsikring dekker skader på løse gjenstander i boligen din, som møbler og personlige eiendeler. Husforsikring dekker skader på selve bygningen, som tak, vegger, gulv og fastmontert utstyr.

Hvordan kan man spare penger på husforsikring?

For å spare penger på husforsikringen kan du sammenligne tilbud fra forskjellige forsikringsselskap og velge det som passer best for deg. Du kan også øke egenandelen for å redusere premien. Det er også viktig å holde boligen i god stand og forebygge skader, da dette kan påvirke prisen på forsikringen.

Hvilken egenandel bør jeg velge på husforsikringen?

Egenandelen bør velges basert på din økonomiske situasjon og hvor mye du er villig til å betale selv ved en skade. En høyere egenandel vil normalt gi en lavere premie, men det betyr også at du må betale mer selv ved en skade. Den vanligste egenandelen å ha på husforsikringen er på 6 000 kroner.

Hva skjer hvis jeg selger boligen min? Overføres forsikringen til den nye eieren?

Når du selger boligen din, overføres ikke forsikringen automatisk til den nye eieren. Den nye eieren må selv tegne en ny forsikring. Det er viktig å informere forsikringsselskapet om salget slik at forsikringen blir avsluttet eller overført riktig.

Trenger du hjelp til å finne riktig eiendomsmegler? Trykk her.

Er det nødvendig å forsikre uthus eller garasje separat?

Dette avhenger av forsikringsavtalen din. Vanligvis legges uthus og garasje til som tilleggsbygninger når du tegner husforsikringen.

Kan jeg få rabatt på forsikringen hvis jeg er medlem av en forening eller et forbund?

Ja, det er mulig å få rabatt på forsikringen hvis du er medlem av en forening eller et forbund. Mange forsikringsselskap har avtaler med forskjellige organisasjoner som gir medlemmene rabatt. Det er verdt å undersøke om dette gjelder for deg.

Hva dekker husforsikringen i tilfelle av naturskade?

Husforsikringen dekker normalt skader forårsaket av ekstraordinære naturfenomener som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

I henhold til Naturskadeforsikringsloven, som ble innført gjennom forsikringsavtaleloven i 1979, skal skader forårsaket av naturulykker som ras, skred, eller vulkanutbrudd dekkes av forsikringsselskapene etter forsikringsmessige prinsipper. Lovens hovedformål er å sikre at erstatning for naturskade skal dekkes av forsikringsselskapene, med staten som en sekundær aktør som kun trer inn i de tilfellene hvor skaden ikke kan dekkes gjennom privat forsikring. Du kan lese mer om dette på Lovdata.

Norsk Naturskadepool er en ordning som skal utligne de skadene som er definert i loven mellom forsikringsselskapene. Ordningen omfatter ting i Norge og Svalbard som er forsikret mot brannskade, og erstatning for naturskader avhenger av den ordinære forsikringsdekningen som er avtalt for objektet. Mer informasjon om Norsk Naturskadepool finner du her.

Sammenlign flere forsikringstilbud

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring