Sammenlign forsikringer

Forsikro.no

 • Ett enkelt skjema

 • Flere tilbud

 • Gratis og uforpliktende

Komplett guide: Innboforsikring

Sikre deg den beste innboforsikringen til laveste pris hos Forsikro.no.

Innboforsikring er en viktig sikkerhet for alle som ønsker å beskytte sine personlige eiendeler. Uavhengig av om du bor i leilighet eller hus, eier eller leier, er beskyttelse av dine verdifulle eiendeler som møbler, elektronikk og personlige gjenstander viktig. Innboforsikring gir trygghet ved å dekke tap eller skade på disse eiendelene.

Denne guiden gir deg en grundig forståelse av hva innboforsikring innebærer, inkludert detaljer om dekninger, prisoversikt, og hvordan du kan velge den rette forsikringen for din situasjon. Vi vil også avklare vanlige misforståelser og gi nyttige tips for å sikre at du og dine eiendeler er godt beskyttet.

På utkikk etter den beste innboforsikringen? Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper her.

Det er helt gratis og uforpliktende. Husk: Det viser seg at å sjekke prisen årlig kan føre til betydelige besparelser. Det er ofte de som har vært lengst i et selskap som betaler mest for forsikringene sine.

Innboforsikring forsikringssum

Hva er innboforsikring?

Som nevnt så er innboforsikring en sikkerhet for dine personlige eiendeler i hjemmet, enten du er huseier eller leietaker. Denne forsikringstypen sikrer at dine verdier som møbler, elektronikk, og personlige gjenstander er beskyttet mot tap eller skade. Hendelser som brann, tyveri eller vannskader kan plutselig inntreffe og medføre betydelige økonomiske tap. En innboforsikring er til for å dekke disse tapene, og sørge for at du ikke står økonomisk ansvarlig for å erstatte eller reparere skadede eiendeler.

Forskjellen på Innboforsikring og Husforsikring

Innboforsikring dekker innholdet i ditt hjem, mens husforsikring beskytter selve bygningen. Dette inkluderer strukturelle elementer som vegger og fastmontert utstyr. Forsikringsrådgivere pleier å si at hvis boligen din blir snudd opp ned, vil alt som faller ut være dekket av innboforsikringen, mens det som forblir på plass vil være dekket av husforsikringen. I et sameie eller borettslag er selve bygningsmassen som regel dekket av fellesgjelden. Det er fortsatt viktig med innboforsikring for å dekke dine egne eiendeler.

Ekstra fordeler med Innboforsikring

Mange innboforsikringer inkluderer også rettshjelp, noe som kan være uvurderlig i situasjoner med leiekonflikter eller tvister relatert til skader som oppstår under leieforhold. En rettssak kan fort bli kostbar, og innboforsikringen kan tilby økonomisk beskyttelse i slike tilfeller. Det er også verdt å nevne at noen innboforsikringer gir dekning for barn som flytter hjemmefra for å studere, under visse betingelser. Dette gir en utvidet beskyttelse og ro i sinnet for familier gjennom overgangsperioder.

Ta den årlige forsikringsgjennomgangen

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Pris på innboforsikring

Prisen på innboforsikring varierer betydelig, avhengig av verdien på eiendelene du ønsker å forsikre. En presis vurdering av innboets totale verdi, inkludert både nåværende eiendeler og fremtidige anskaffelser som elektronikk eller møbler, er essensielt for å bestemme forsikringens kostnad. Forsikringspremien påvirkes også av dekningsomfanget, hvor mer omfattende forsikringer med høyere erstatningsgrenser og bredere dekningsområder koster mer enn grunnleggende pakker. For å vurdere verdien av innboet ditt kan man forsøke å regne selv, men forsikringsrådgivere har god kompetanse til å vurdere ditt behov ved hjelp av relevante spørsmål.

Gjennomsnittspriser på innboforsikring

Dersom du tegner en innboforsikring med forsikringssum (det innboet ditt er verdt) på 500.000 kroner kan dette koste mellom 600 og 1200 kroner. En innboforsikring med forsikringssum på 1.000.000 kroner vil koste en plass mellom 1200 og 1800 kroner. Prisen vil variere fra selskap til selskap, men det er billig å øke forsikringssummen. For et dyrere og mer omfattende innbo, som de med en estimert verdi på rundt 4 millioner kroner, kan årspremien være mellom 3.000 og 9.000 kroner. Dette prisområdet reflekterer de ulike dekningsnivåene og risikovurderingene som forsikringsselskapene gjør basert på eiendelens verdi.

Husk at det er bedre å ta i litt når man beregner eget innbo da det koster mye mer å beregne for lavt dersom skaden skulle skje.

Forsikringssum er i dette tilfellet den summen du anslår at innboet ditt er verdt.

Utfordre forsikringsbransjen med å innhente uforpliktende tilbud på forsikringene dine her.

Tips for å oppnå billigere pris

Det er mulig å finne bedre priser på innboforsikring ved å sammenligne tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Ofte kan du oppnå rabatter ved å kombinere flere forsikringer, som innbo- og bilforsikring, i samme selskap. Dette kalles en samlerabatt. Medlemskap i organisasjoner eller fagforeninger kan også gi tilgang til spesielle rabatter. I tillegg kan skadeforebyggende tiltak i hjemmet, som installasjon av brannalarmer eller vannstoppeventiler, føre til ytterligere rabatter på forsikringsprisen.

Lurer du på om du trenger husforsikring når du bor i leilighet? Trykk her.

Fleksibilitet i betalingsplaner

Mange forsikringsselskaper tilbyr fleksibilitet i betalingsplanene, slik at du kan velge mellom månedlige eller årlige betalinger. Dette kan hjelpe til med å spre kostnaden og tilpasse forsikringsutgifter til ditt personlige budsjett. Ved å være oppmerksom på de ulike faktorene som påvirker prisen og utnytte tilgjengelige rabattmuligheter, kan du sikre en innboforsikring som gir god verdi og dekning tilpasset dine behov.

Innboforsikring for hele familien

Hvorfor innboforsikring er viktig

Man er som regel ikke pliktig til å ha innboforsikring, men alle bør absolutt ha det. Forestill deg situasjoner som brann i hjemmet, hvor ikke bare strukturen, men også alle dine personlige eiendeler kan bli ødelagt. Eller tyveri, hvor verdifulle gjenstander som elektronikk, smykker, og kanskje uerstattelige personlige gjenstander kan gå tapt. I slike tilfeller kan kostnadene for å erstatte disse eiendelene være overveldende. Innboforsikring sikrer at du ikke står økonomisk ansvarlig for full erstatning av disse eiendelene. Denne beskyttelsen er like viktig for de som leier som for huseiere, da den dekker alt fra møbler til personlige eiendeler som kan bli skadet eller stjålet.

Utover den økonomiske beskyttelsen, tilbyr innboforsikringen trygghet og ro i hverdagen. Tenk på de uventede situasjonene, som vannskader fra en ødelagt vaskemaskin som ødelegger både gulvet og møblene. Eller hvis du skulle havne i en rettstvist relatert til din leilighet eller bolig. Mange innboforsikringer inkluderer rettshjelp, som kan være uvurderlig i slike tilfeller, og sparer deg for potensielt store juridiske kostnader. Dessuten kan forsikringen ofte skreddersys for å inkludere spesielle gjenstander av stor verdi eller affeksjonsverdi, og gir dermed en ekstra trygghet for disse eiendelene.

La Forsikro.no hjelpe deg å sammenligne forsikringene dine. Trykk her.

Er datamaskin dekket på innboforsikringen

Hva dekker innboforsikring?

Innboforsikringer tilbys generelt i to varianter: standard og utvidet dekning. Standard dekningen gir grunnleggende beskyttelse mot vanlige risikoer som brann, vannskader og tyveri. Utvidet dekning tilbyr derimot en bredere beskyttelse og inkluderer ofte skader som oppstår ved uhell, samt høyere erstatningsgrenser for verdifulle eiendeler. Det er viktig å merke seg at selv om du setter en høy forsikringssum på selve innboforsikringen så varierer summen som erstattes på enkeltgjenstander avhengig av dekning og selskap.

Vanligste dekninger i en innboforsikring

Standard innboforsikring dekker:

 • Vannskader
 • Brannskader
 • Tyveri, inkludert sykkeltyveri
 • Naturskader
 • Ansvarsforsikring
 • Rettshjelp og mekling

Utvidet innboforsikring kan i tillegg inkludere:

 • Veihjelp for sykkel
 • Dekning for skader på sykkel og sportsutstyr ved uhell
 • Bekjempelse av skadedyr som veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • Reparasjon av knust mobilskjerm
 • Dekning ved utleie av bolig
 • Dekning for skader som skjer under flytting
 • Dekning for skader ved uhell
 • Beskyttelse mot ID-tyveri

Viktig å merke

Det er viktig å huske på at dekningen kan variere mellom forsikringsselskaper, og det er derfor essensielt å lese forsikringsvilkårene nøye. Innboforsikringen dekker vanligvis alt du ville tatt med deg ved en flytting, unntatt elementer som anses som en del av selve bygningen, som integrerte hvitevarer. Forsikringen kan også dekke eiendeler du midlertidig har med deg utenfor hjemmet, samt barn som har flyttet for seg selv til studier, gitt at de fortsatt er registrert på forsikringstakerens adresse.

 • For å finne den beste forsikringen for deg, bruk vår sammenligningstjeneste. Det er helt uforpliktende og gratis.

Det har aldri vært enklere sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Få tilbud fra ulike forsikringsselskaper

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Ta den årlige forsikringsgjennomgangen

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Fordelene med å sammenligne husforsikring på Forsikro.no

Forsikringer kan være kompliserte, med mange sider av vilkår å forstå for hvert produkt. Forsikro.no er her for å tilby en effektiv løsning som forenkler hele sammenligningsprosessen. Tjenesten er helt gratis, uforpliktende, og tilgjengelig for deg. Alt du trenger å gjøre, er å fylle ut et enkelt, brukervennlig skjema som samler den nødvendige informasjonen om dine forsikringsbehov.

Når du bruker Forsikro.no, vil du få tilbud fra opptil tre forskjellige forsikringsselskaper. Denne sammenligningen gjør det enkelt for deg å se hvilket tilbud som er mest fordelaktig, både når det gjelder økonomiske besparelser og den beskyttelsen som passer dine behov.

Vi vil understreke hvor viktig det er å evaluere forsikringsavtalene dine regelmessig. Forskning viser at kunder som har vært hos samme selskap over lengre tid, ofte ender opp med å betale høyere premier enn det som er tilgjengelig på markedet. Det er derfor ikke bare anbefalt, men kritisk, at du foretar årlige sammenligninger for å sikre at du har den beste balansen mellom kostnad og dekning. Dette blir enda mer relevant i et forsikringsmarked i konstant endring.

Med Forsikro.no blir denne prosessen gjort enkel. Vi fjerner de vanlige hindringene du møter når du vurderer å bytte forsikringsselskap, og gir deg tilbake kontrollen. Tjenesten vår lar deg ta en proaktiv tilnærming til din personlige økonomi.

Ved å benytte deg av denne tjenesten, kan du føle deg sikker på at de beslutningene du tar er velinformerte og tilpasset din spesifikke situasjon og behov.

“Undersøkelser viser at det er svært store prisforskjeller på forsikring. Det er også slik at forsikringsselskapene endrer prisene kontinuerlig. Det er for eksempel ikke usannsynlig at det som er billigste bilforsikring i dag, er en middels god avtale til neste år, og kanskje en dyr løsning om to år. Dette tilsier at du bør sjekke prisene jevnlig, for eksempel én gang i året.”
Finanseksperten

Ønsker du tilbud på forsikring? Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper her.

Elsykkel innbo

Vanlige spørsmål og svar

Dekker innboforsikringen barn som studerer utenfor hjemmet?

Ja, de fleste innboforsikringer dekker barn som studerer eller går på skole borte fra hjemmet, i Norden. Denne dekningen gjelder så lenge barnet regnes som student eller skoleelev, uavhengig av om de er folkeregistrert hjemme eller på studiestedet. Men, vær oppmerksom på at dette ikke er en standard hos alle forsikringsselskaper.

Hva er forskjellen på husforsikring og innboforsikring?

Husforsikringen dekker skader på selve bygningen du bor i, for eksempel ved brann. Innboforsikringen derimot, dekker tap og skade på tingene dine inne i huset.

Dekker innboforsikringen spesifikke elementer som elsparkesykler, droner, robotgressklippere?

Vanligvis dekker innboforsikringen tyveri av slike elementer fra ditt private uteareal. Dette inkluderer ofte robotgressklippere, utemøbler og lignende. Forsikringsdekningen kan variere mellom forskjellige selskaper.

Er det påbudt med innboforsikring?

Innboforsikring er ikke påbudt, men det er sterkt anbefalt. Uten denne forsikringen vil du ikke få dekning for tap av eller skade på dine personlige eiendeler.

Få tilbud fra ulike forsikringsselskaper

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Skal utleier ha innboforsikring?

Ja, både utleier og leietaker bør ha hver sin innboforsikring. En leietakers eiendeler er ikke dekket av utleiers forsikring.

Dekker innboforsikringen knust skjerm?

Dette avhenger av forsikringsselskapet, men mange dekker knuste skjermer under innboforsikringen, selv om det kan medføre en høy egenandel.

Hva skjer hvis man ikke har innboforsikring?

Uten innboforsikring vil du ikke få økonomisk dekning dersom dine personlige eiendeler blir skadet eller tapt, som i tilfeller av brann eller vannskade.

Hva er egenandel på innboforsikringen?

Egenandelen i en innboforsikring er beløpet du må betale selv når du benytter deg av forsikringen. Du har vanligvis flere valgmuligheter for størrelsen på egenandelen, typisk 4.000, 6.000, 8.000, og 12.000 kroner. En høyere egenandel fører til en lavere årlig premie på forsikringen. Det mest vanlige valget er å ha en egenandel på 4.000 eller 6.000 kroner. Det er også enkelte situasjoner der egenandelen er fastsatt til et spesifikt beløp, som kan være høyere eller lavere, avhengig av typen skade eller alderen på den skadede gjenstanden.

Sammenlign flere forsikringstilbud

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Få tilbud fra ulike forsikringsselskaper

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring