Disse forsikringene trenger du

Få billigere forsikring i dag med vår sammenligningstjeneste.

Det å sikre riktig forsikringsdekning er grunnlaget for økonomisk trygghet. Uforutsette hendelser som ulykker eller alvorlige sykdommer kan få dramatiske følger for både deg og din families økonomi. Derfor er det kritisk å forstå hvilke forsikringer som er viktige for deg i forskjellige faser av livet, enten du nettopp har flyttet hjemmefra, har kjøpt din første bolig, stiftet familie, eller ser frem mot pensjonsalderen.

Forsikring handler om mer enn bare å beskytte dine verdier; det handler om å sikre deg og din families fremtid mot de store, uventede katastrofene. Ved siden av pålagte forsikringer, som ansvarsforsikring på bil, er det viktig å vurdere forsikringer som kan beskytte deg mot de store finansielle slagene som livet noen ganger kan gi.

I denne guiden vil du finne praktiske råd og innsikt for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om forsikring, avhengig av livssituasjon. Vårt mål er å gi deg oversikt og hjelpe deg å velge forsikringer som passer for deg og din situasjon.

Lovpålagt ansvarsforsikring

Hvorfor det er viktig med forsikring

Som nevnt så er det å forsikre seg riktig fundamentalt når det kommer til økonomisk trygghet. Ingen planlegger å komme ut for et uhell. Forsikringer fungerer som en buffer mot de uforutsigbare øyeblikkene i livet som potensielt kan ha store økonomiske konsekvenser. Enten det gjelder plutselig sykdom, en bilulykke, eller skader på hjemmet ditt, er forsikring nøkkelen til å beskytte både din personlige økonomi og din livskvalitet.

Beskyttelse mot finansielle katastrofer

Hovedformålet med forsikring er å beskytte deg mot hendelser som kan forårsake betydelig økonomisk stress. Dette inkluderer alt fra store reparasjonskostnader i hjemmet ditt etter en naturkatastrofe, til tap av inntekt på grunn av langvarig sykdom eller uførhet. Uten passende forsikring kan slike hendelser fort føre til langvarige økonomiske problemer.

Pålagte forsikringer

I Norge er den eneste lovpålagte forsikringen ansvarsforsikring for bil. Denne forsikringen er essensiell og juridisk nødvendig for alle som eier og kjører et kjøretøy. Ansvarsforsikringen sikrer at du er dekket for eventuelle skader du kan forårsake på andre personer eller deres eiendom i tilfelle en bilulykke. Manglende ansvarsforsikring kan føre til alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser, inkludert bøter og erstatningsansvar. Derfor er det avgjørende for alle bilister å opprettholde gyldig ansvarsforsikring for å kjøre lovlig og trygt på veiene.

Tilpasset forsikringsdekning

Mens noen forsikringer er essensielle for alle, avhenger andre av din spesifikke livssituasjon. Det er viktig å vurdere din personlige situasjon for å identifisere hvilke tilleggsforsikringer som er relevante for deg. For eksempel, hvis du har barn, kan en barneforsikring gi ekstra trygghet. Hvis du er boligeier, er husforsikring uunnværlig for å beskytte din største investering.

Start din sammenligning i dag på Forsikro.no og ta det første skrittet mot billigere forsikring.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Forsikringer du MÅ ha

Det er noen forsikringer som er essensielle for å beskytte deg mot økonomiske konsekvenser i tilfelle av uforutsette hendelser. Her er en oversikt over de viktigste forsikringstypene du bør ha, og hvorfor de er så viktige:

1. Ansvarsforsikring for bil

 • Lovpålagt: Hvis du eier en bil, er ansvarsforsikring obligatorisk i Norge. Denne forsikringen dekker skader du kan forårsake på andre mennesker, deres eiendom eller kjøretøy.
 • Viktig å merke seg: Selv om kaskoforsikring ikke er lovpålagt, kan det være lurt å vurdere den, spesielt hvis du har en nyere eller kostbar bil.

Du kan lese mer om bilforsikring her.

2. Uføreforsikring

 • Økonomisk sikkerhet: Uføreforsikring gir økonomisk støtte dersom du blir ute av stand til å jobbe på grunn av sykdom eller skade.
 • Statistikk: I Norge var nesten 10,4% av befolkningen uføretrygdet i 3. kvartal, 2023, hvorav mange hadde diagnoser knyttet til psykiske lidelser. Nyere statistikk viser at det blir færre eldre og flere yngre som blir uføre.
 • Vurdering: Denne forsikringen er særlig viktig hvis du har forpliktelser som lån og familie, da uføretrygd ofte er betydelig lavere enn din vanlige inntekt.

“Ved utgangen av september 2023 mottok 366 000 personer mellom 18 og 67 år uføretrygd. Det utgjorde 10,4 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder.”
NAV

3. Innboforsikring

 • Beskyttelse av eiendeler: Dekker skader eller tap av dine personlige eiendeler i hjemmet, som ved innbrudd, naturskader, vannlekkasjer eller brann. Denne passer uavhengig av om du eier eller leier.
 • Kritisk for boligeiere: For boligeiere er denne forsikringen kritisk, da den bidrar til å gjenopprette din økonomiske situasjon etter større skader eller tap.
 • Tilleggsråd: Vurder verdien av dine eiendeler jevlig og juster forsikringssummen på innboforsikringen tilsvarende. Dersom du bor i sameie eller borettslag bør du sikre at dine personlige eiendeler er dekket, selv om bygningen er dekket via fellesskapet.

Du kan lese mer om innboforsikring i vår komplette guide.

Utfordre forsikringsbransjen med å innhente uforpliktende tilbud på forsikringene dine her.

Barneforsikring

Forsikringer du BØR vurdere

Selv om noen forsikringer er obligatoriske, finnes det også andre som gir viktig beskyttelse og trygghet. Disse forsikringene er ikke nødvendige for alle, men kan være svært nyttige avhengig av livssituasjon. Her er noen av de forsikringstypene som kan være nyttige å ha:

Kaskoforsikring for bil

 • Nyttig for nye og verdifulle biler: Hvis du eier en bil som er verdt mer enn 100.000 kroner, bør du vurdere en kaskoforsikring. Denne dekker skader på din egen bil, uavhengig av hvem som er ansvarlig for ulykken.
 • Vurderingskriterier: Tenk på bilens alder og verdi når du bestemmer om fullkasko er nødvendig.

Reiseforsikring

 • Helårsdekning: En helårs reiseforsikring gir trygghet både i inn- og utland, uansett hvor langt du reiser fra hjemmet.
 • Dekker uforutsette utgifter: Denne forsikringen er nyttig for å dekke uventede utgifter som medisinsk nødhjelp, tap av bagasje og reiseavbrudd.

“Blir du syk i utlandet kan det raskt koste deg beløp i millionklassen.”
E24

Les mer om reiseforsikring i vår komplette guide.

Barneforsikring

 • Beskyttelse for barn: Denne forsikringen gir økonomisk støtte hvis barnet ditt blir alvorlig syk eller ufør. Det er viktig å inkludere dekning for både ulykker og sykdommer.

Eierskifte- og Boligkjøperforsikring

 • For boligtransaksjoner: Når du selger eller kjøper bolig, kan disse forsikringene beskytte deg mot uventede kostnader knyttet til skjulte feil eller mangler.

Livsforsikring

 • Beskyttelse for de etterlatte: Livsforsikring gir økonomisk sikkerhet for dine nærmeste dersom noe skulle skje med deg. Ved død vil avtalt beløp betales ut til den som står som begunstiget – eller mottaker.

Ulykkesforsikring og forsikring for kritisk sykdom

 • Ekstra trygghet: Disse forsikringene gir ekstra økonomisk støtte ved ulykker eller kritiske sykdommer, men det er viktig å vurdere behovet opp mot andre forsikringer som uføreforsikring.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Forsikringer du kanskje ikke trenger

Mens forsikring gir en følelse av trygghet, er det noen typer forsikringer som mange av oss faktisk ikke behøver. Disse forsikringene kan ofte være unødvendige utgifter, ettersom de enten dekkes av andre typer forsikringer eller er for dyre i forhold til den dekningen de gir.

Her er noen eksempler på forsikringer du kan vurdere å droppe:

Kjøpsforsikring

 • Ofte unødvendig: Når du kjøper elektroniske varer som smarttelefoner eller PC-er, blir du ofte tilbudt kjøpsforsikring. I de fleste tilfeller er denne typen forsikring overflødig.
 • Alternativ dekning: Feil og mangler ved produkter er vanligvis dekket av standard kjøpsgarantier, reklamasjonsrett, eller av din innboforsikring. Noen kredittkort tilbyr også kjøpsforsikring som en del av deres tjenester.

Uflaksforsikring

 • Sjelden verdifull: Denne forsikringen, som ofte tilbys ved kjøp av elektronikk og hvitevarer, dekker småbeløp og er vanligvis ikke kostnadseffektiv.
 • Selvstendig risikohåndtering: Det kan være mer økonomisk å betale for eventuelle skader eller erstatninger selv, heller enn å betale for en forsikring som sjelden brukes.

Verdisaksforsikring

 • Vurder verdien og risikoen: Mens det kan virke fristende å forsikre dyrebare gjenstander, vil mange oppleve at kostnadene ved denne forsikringen ikke står i forhold til nytten. Dette avhenger selvfølgelig av verdien på gjenstanden. Dyrere klokker og verdigjenstander av smykker trenger sin egen forsikrin
 • Fysisk beskyttelse: Vurder i stedet å investere i fysisk sikring, som en safe, for å beskytte verdisaker mot tyveri eller brann.

Helseforsikring

 • Offentlig helsevesen: I mange tilfeller vil offentlig helsevesen tilby tilstrekkelig og rask behandling gjennom ordninger som «fritt sykehusvalg».
 • Arbeidsgivers forsikring: Hvis du er ansatt, sjekk om arbeidsgiveren din tilbyr behandlingsforsikring som en del av bedriftens forsikringspakke.

 

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Spar penger ved å samle forsikringene dine

I en tid der alt blir dyrere, er forsikringer en fin plass å spare penger. Med Forsikro.no gjøres det hele veldig enkelt. Vår tjeneste lar deg raskt sammenligne tilbud fra flere forsikringsselskaper ved å fylle ut et enkelt skjema. Dette kan spare deg både tid og penger, og sørger for at du får den forsikringsdekningen som passer best for dine personlige behov.

Når du har flere forsikringer, kan det være økonomisk fordelaktig å samle dem hos ett og samme selskap. Dette er ikke bare praktisk, men mange forsikringsselskaper tilbyr også samlerabatter, som kan føre til betydelige besparelser på dine årlige forsikringspremier. Ved å samle forsikringene dine kan du både forenkle administrasjonen og redusere de totale kostnadene.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Eika barneforsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring