Sammenlign forsikringer

Forsikro.no

 • Ett enkelt skjema

 • Flere tilbud

 • Gratis og uforpliktende

Komplett Guide: Kritisk Sykdom

Kritisk Sykdom er en type forsikring som gir deg økonomisk trygghet i tilfelle alvorlig sykdom. Forsikringen sørger for at du kan konsentrere deg om det viktigste – å bli frisk – uten å bekymre deg for økonomien. I denne artikkelen vil vi utforske hva kritisk sykdom dekker, hvorfor det kan være en viktig del av din økonomiske planlegging, og hvordan du kan velge den forsikringen som best passer dine behov.

Trafikkforsikringsavgift 2023

Hva er Kritisk Sykdomsforsikring?

Kritisk Sykdomsforsikring er en personforsikring som gir en engangsutbetaling ved påvisning av visse alvorlige sykdommer. Denne forsikringstypen er designet for å gi økonomisk støtte i en vanskelig tid, hvor inntekten kan bli påvirket av sykdom og ekstra utgifter kan oppstå på grunn av behandling og rehabilitering.

Dekning for utvalgte sykdommer

Hovedformålet med Kritisk Sykdom er å redusere den økonomiske belastningen som kan følge med alvorlige sykdommer som kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag og lignende. Forsikringen spesifiserer ofte en liste over sykdommer og tilstander som dekkes, og disse kan variere noe fra selskap til selskap. De vanligste tilstandene som dekkes inkluderer blant annet hjerneslag, hjerteinfarkt, og visse typer kreft. Det er viktig å merke seg at dekningen kan variere avhengig av forsikringsselskapets vilkår.

Engangsutbetaling ved sykdom

Utbetalingen fra forsikringen kan brukes til ulike formål, som å dekke tapt inntekt, betale for medisinske behandlinger som ikke dekkes av det offentlige, eller til og med til å betale for en etterlengtet ferie for å komme seg etter sykdomsperioden. Noen poliser tilbyr også tilleggstjenester som psykologisk støtte eller medisinsk rådgivning.

Når du vurderer Kritisk Sykdom, er det viktig å forstå premieberegningen, som ofte er basert på faktorer som alder, helsetilstand, og livsstil (for eksempel røyking). I tillegg er det lurt å sammenligne dekning og vilkår fra ulike forsikringsselskaper for å finne den polisen som best matcher dine personlige og økonomiske behov.

I det følgende vil vi gå nærmere inn på prisene for Kritisk Sykdom, hvilke sykdommer og tilstander som vanligvis dekkes, samt hvordan du kan velge riktig forsikring basert på dine individuelle behov.

Sammenlign forsikringene dine

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Hvordan Kritisk Sykdom fungerer

Kritisk sykdomsforsikring er laget for å gi økonomisk støtte ved påvisning av bestemte alvorlige sykdommer. Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling som kan brukes til å dekke ulike økonomiske behov som oppstår i kjølvannet av en alvorlig sykdom.

Typer sykdommer og tilstander som dekkes

Kritisk sykdomsforsikring tilbyr dekning for et bredt spekter av alvorlige sykdommer og tilstander. Selv om den nøyaktige listen over dekkede sykdommer varierer mellom forsikringsselskaper, er det noen sykdommer som ofte er inkludert i de fleste poliser.

Disse inkluderer:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Multippel sklerose (MS)
 • Alvorlig hjertesykdom, inkludert hjerteklaffeil og bypass-operasjoner
 • Nyresvikt som krever dialyse
 • Organtransplantasjoner
 • Alvorlig brannskade
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Alzheimers sykdom (før fylte 60 år)
 • Amputasjon
 • Godartet svulst i hjerne eller ryggmarg (hvis operasjon er nødvendig)
 • Parkinsons sykdom (før fylte 60 år)

Det er viktig å merke seg at kriteriene for hva som definerer en ‘dekket tilstand’ kan variere mellom forsikringsselskaper. Noen forsikringer kan ha spesifikke kriterier, og ikke alle tilfeller av en sykdom kan kvalifisere for en utbetaling. Derfor er det avgjørende å nøye gjennomgå vilkårene i forsikringen og om nødvendig, diskutere detaljene med en forsikringsrådgiver.

Ta den årlige gjennomgangen av forsikringene

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Innhent uforpliktende tilbud og spar penger

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Kritisk Sykdom Utbetaling

Hva må til for å få en utbetaling?

Utbetalingen fra forsikringen skjer vanligvis etter at en kvalifiserende diagnose er bekreftet av medisinsk personell. Prosessen for å kreve utbetaling kan variere, men krever vanligvis at forsikringstakeren leverer medisinsk dokumentasjon som bekrefter diagnosen.

Betydningen av forsikringsvilkår

Det er viktig å forstå de spesifikke vilkårene og betingelsene i en kritisk sykdomsforsikring. Dette inkluderer å vite hvilke sykdommer som er dekket, utbetalingskriteriene, og eventuelle begrensninger i forsikringen. Forsikringstakere oppfordres til å lese vilkårene nøye og, om nødvendig, diskutere detaljene med en forsikringsrådgiver.

Priser og aldersbetingelser

Når det gjelder priser på Kritisk Sykdom i Norge, er det flere faktorer som spiller inn, inkludert alder og røykestatus. Generelt øker prisene med alderen, og røykere betaler vanligvis mer for forsikringen enn ikke-røykere.

Her er noen eksempler på gjennomsnittlige priser for forsikringssum på 500.000 kroner, som kan gi en indikasjon på prisnivået:

 • 25 år: 1.150 kroner årlig / ca. 96 kroner månedlig
 • 30 år: 1.332 kroner årlig / ca. 111 kroner månedlig
 • 35 år: 1.658 kroner årlig / ca. 138 kroner månedlig
 • 40 år: 2.431 kroner årlig / ca. 203 kroner månedlig
 • 45 år: 3.852 kroner årlig / ca. 321 kroner månedlig
 • 50 år: 6.100 kroner årlig / ca. 508 kroner månedlig
 • 55 år: 9.316 kroner årlig / ca. 776 kroner månedlig

Disse prisene kan variere mellom forsikringsselskapene, og det anbefales å sammenligne priser fra forskjellige tilbydere for å finne den mest gunstige avtalen. Det er også verdt å merke seg at noen yrkesorganisasjoner tilbyr rabattavtaler på Kritisk Sykdom, som kan gi lavere priser.

Forsikringen kan vanligvis kjøpes fra man er rundt 16-18 år og opp til 60 år, og kan vare til fylte 67 år. Det kreves en helseerklæring ved kjøp av forsikringen, og detaljene i denne kan påvirke prisen.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Kjøpsprosess og helseerklæring

Når du skal kjøpe kritisk sykdomsforsikring, er prosessen ofte rett frem, men det er viktig å være oppmerksom på noen nøkkeltrinn for å sikre at du får den dekningen som best passer dine behov.

Forsikringsvalg og tilbud

 • Start med å undersøke de forskjellige forsikringsselskapene og forsikringen de tilbyr. Denne kan også kalles Alvorlig Sykdomsforsikring i andre selskaper. Sammenlign dekning, vilkår, og priser. Dette kan du enkelt gjøre ved å bruke Forsikro.no.

Utfylling av helseerklæring

 • Når du har funnet riktig tilbud for deg, vil du bli bedt om å fylle ut en helseerklæring. Dette er et spørreskjema der du oppgir informasjon om din sykdomshistorikk og nåværende helse.
 • Det er avgjørende å gi fullstendig og korrekt informasjon i helseerklæringen. Ufullstendig eller uriktig informasjon kan føre til avslag på søknaden, endringer i dekningen, eller problemer med utbetaling ved et krav.

Vurdering og godkjenning

 • Etter at helseerklæringen er innsendt, vil forsikringsselskapet vurdere søknaden din. Dette kan innebære en gjennomgang av din medisinske historie og eventuelt en ekstra medisinsk vurdering.
 • Dersom forsikringsselskapet trenger mer informasjon, kan de kontakte deg eller din lege.

Polise og betaling

 • Når søknaden er godkjent, vil du motta en forsikringspolise som beskriver dekningen, vilkårene, og premien.
 • Premien betales vanligvis årlig eller månedlig, avhengig av avtalen med forsikringsselskapet.

Viktigheten av korrekt informasjon

 • Som nevnt er det kritisk at informasjonen du oppgir i helseerklæringen er riktig. Dette sikrer at du får riktig dekning basert på din helsestatus.
 • Feil eller utelatelser kan føre til at forsikringsselskapet reduserer dekningen din eller nekter et krav.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Kritisk Sykdom Dekte Sykdommer

Hvorfor du bør ha kritisk sykdomsforsikring

Medisinske fremskritt gjør at sjansen for overlevelse stadig øker for alvorlige sykdommer. Derfor kan det virke som om risikoen for økonomisk usikkerhet blir mindre omtalt. Men realiteten er at selv med gode sjanser for overlevelse, bringer en alvorlig diagnose ofte med seg betydelige økonomiske utfordringer.

Statistikk viser at rundt 3600 personer under 50 år får kreft hvert år i Norge, og cirka 400 dør av sykdommen. Selv om flere unge får kreft, er det mange som overlever takket være god behandling og tidlig oppdagelse. På grunn av økende risiko for sykdom er det viktig å ha et økonomisk sikkerhetsnett.

* Kilde: DagensMedisin

Betydningen av økonomisk sikkerhet

 • Ta en pust i bakken: Med kritisk sykdomsforsikring kan du fokusere på din helse og helbredelse uten å bekymre deg for økonomien. Forsikringen gir en engangsutbetaling som kan hjelpe deg gjennom behandlingsperioden.
 • Dekning av uforutsette utgifter: Selv med et godt helsevesen kan det oppstå ekstrautgifter som ikke dekkes – alt fra spesialistbehandling som ikke er tilgjengelig gjennom det offentlige, til nødvendige tilpasninger i hjemmet eller reiseutgifter for behandling.
 • Oppretthold din levestandard: Utbetalingen fra en kritisk sykdomsforsikring kan hjelpe deg med å dekke løpende utgifter som boliglån, regninger, og dagliglivets kostnader, slik at du kan opprettholde din levestandard.

Statistikk og realiteter

Selv om sjansen for å overleve alvorlige sykdommer som kreft øker, er det fortsatt en realitet at slike diagnoser kan ha store økonomiske konsekvenser. Kritisk sykdomsforsikring tilbyr en løsning på denne risikoen ved å gi økonomisk støtte når du mest trenger det.

Det er ikke bare kreft som er dekket; forsikringen omfatter en rekke alvorlige sykdommer og tilstander som hjerteinfarkt, hjerneslag, og MS, som alle kan ha like stor innvirkning på din økonomiske situasjon.

Gjør som tusenvis av nordmenn, innhent tilbud

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Sammenligning og vurdering av ulike tilbydere

Når du vurderer Kritisk Sykdom, er det viktig å sammenligne tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Hver leverandør kan tilby unike fordeler, dekninger og priser som kan påvirke din beslutning.

Hvorfor bør man sammenligne med flere?

 • Dekningsomfang: Noen forsikringsselskaper tilbyr bredere dekning som inkluderer et større antall sykdommer.
 • Prisstruktur: Prisene kan variere betydelig, avhengig av faktorer som alder, røykestatus og valgt forsikringssum.
 • Tilleggstjenester: Visse selskaper tilbyr ekstra tjenester som medisinsk rådgivning, psykologisk støtte, eller tilgang til spesialistbehandlinger.

Bruk Forsikro.no for å sammenligne tilbud

Forsikro.no tilbyr en kostnadsfri, uforpliktende og enkel tjeneste for å sammenligne forsikringer. Ved å bruke vår tjeneste kan du:

 • Sammenligne priser og dekning for å finne det beste tilbudet for dine behov.
 • Samle alle forsikringene dine hos ett forsikringsselskap
 • Spare tid og penger ved å velge en forsikring som gir deg best mulig dekning til den beste prisen.

Les mer her:

Press prisen på forsikringene dine

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Vanlige spørsmål og svar

Hvordan bestemmes forsikringssummen i kritisk sykdomsforsikring?

Forsikringssummen for kritisk sykdomsforsikring velges av deg selv ved kjøpstidspunktet, med visse grenser satt av forsikringsselskapene. Disse grensene kan variere, og det er derfor viktig å vurdere hvor mye økonomisk beskyttelse du ønsker eller trenger i tilfelle en alvorlig sykdom.

Er kritisk sykdomsforsikring nødvendig?

Å ha en kritisk sykdomsforsikring kan tilby verdifull økonomisk trygghet hvis du blir rammet av en alvorlig sykdom. Denne typen forsikring sikrer at du kan fokusere på å bli frisk uten å måtte bekymre deg for økonomien, ved å tilby en engangsutbetaling som kan brukes til å dekke utgifter eller kompensere for tapt inntekt.

Hvem har den beste kritisk sykdomsforsikringen?

For å finne den beste Kritisk Sykdomsforsikringen for dine behov, anbefales det å sammenligne tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Bruk tjenester som Forsikro.no, som er kostnadsfrie og uforpliktende for å enkelt sammenligne dekning, priser, og hvilke sykdommer som er inkludert av forskjellige forsikrere.

Kan man få kritisk sykdomsforsikring etter man har vært syk?

Å skaffe kritisk sykdomsforsikring etter å ha vært syk kan være mer utfordrende. Forsikringsselskapene vil kreve at du fyller ut en helseerklæring, og tidligere sykdommer kan føre til spesifikke reservasjoner i polisen din. Dette betyr at tilstander relatert til tidligere helsehistorikk muligens ikke vil bli dekket. I noen tilfeller kan forsikringsselskaper avslå søknaden basert på tidligere sykdommer.

Når er man for gammel til å kunne kjøpe kritisk sykdom?

Kritisk sykdomsforsikring er vanligvis tilgjengelig for personer mellom 18 og 60 år, gitt at helsen er tilfredsstillende ved kjøpstidspunktet. Polisen opphører senest 31. desember det året du fyller 67 år, eller tidligere hvis forsikringssummen utbetales. Dette alderskravet sikrer at forsikringen er tilgjengelig for en bred aldersgruppe, men med en øvre grense for å tegne forsikringen for første gang.

Sammenlign forsikringene dine

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Finn ut om du betaler for mye

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Ta den årlige gjennomgangen

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Sammenlign forsikringene dine i dag

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne forsikringer