Mobilforsikring

Mobilforsikring

Smarttelefoner blir stadig en større del av vår hverdag, og en pålitelig mobilforsikring blir derfor mer og mer relevant. I dag koster en ny smarttelefon ofte en plass mellom 10 000 og 20 000 kroner, og risikoen for økonomisk tap er høy.

De to vanligste skadene på mobilen – tyveri og knust skjerm – understreker behovet for en robust forsikring. Vi ser på hvordan mobilforsikring fungerer for å beskytte deg mot disse og andre uforutsette hendelser, samtidig som vi gir deg en forståelse av de forskjellige prisalternativene og vilkårene som følger med. Målet er å gi deg nødvendig informasjon for å ta en velinformert beslutning, og dermed sikre både din smarttelefon og din økonomi.

Hvorfor bør du forsikre mobilen din?

En smarttelefon er ikke bare en kostbar investering, men også et lager for verdifull personlig og profesjonell informasjon. Med priser som ofte strekker seg mellom 10 000 og 20 000 kroner, representerer en mobiltelefon en betydelig økonomisk verdi. Å forsikre mobilen kan dermed være en smart måte å beskytte både enheten og de dataene den inneholder. I tillegg til økonomisk beskyttelse, gir en mobilforsikring trygghet ved å dekke vanlige skader som knust skjerm og tap eller tyveri.

Trenger du virkelig mobilforsikring?

Når du vurderer behovet for mobilforsikring, er det viktig å tenke over dine personlige behov og hvordan du bruker mobilen. Er du ofte utsatt for uhell eller tyveri? Bruker du mobilen i situasjoner der risikoen for skade er høy? De aller fleste bruker mobilen i hverdagen, og mobilforsikring kan derfor være en verdifull investering. Det er også viktig å vurdere dekningen av din nåværende innboforsikring, da denne ofte dekker skader og tyveri innenfor hjemmet. Hvis du derimot har en rimeligere telefon eller en livsstil som medfører mindre risiko, kan forsikringen være mindre nødvendig. Vurdering av mobilens verdi sammenlignet med forsikringskostnaden er nøkkelen til å ta en informert beslutning.

Les mer:

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Reise eller innboforsikring

Før du investerer i en egen mobilforsikring, er det viktig å vurdere dekningen du allerede kan ha gjennom andre forsikringer, som innbo– eller reiseforsikring. Mange er ikke klar over at deres nåværende forsikringer kan tilby en viss beskyttelse for deres mobiltelefoner under bestemte omstendigheter.

Mobilforsikring i forhold til reiseforsikring

Mens reiseforsikring ofte dekker tyveri eller ran av mobiltelefonen under reiser, kan den ha begrensninger når det gjelder å dekke uhell. Den vanligste skaden er hvis den faller og blir knust. På den andre siden, dekker innboforsikring ofte tyveri eller fysisk skade på mobilen når den befinner seg innenfor hjemmet. Enkelte innboforsikringer kan utvides med uhellsforsikring for ytterligere beskyttelse både hjemme og ute. Egenandelen for innboforsikring er ofte en plass mellom 4 000 og 8 000 kroner. Det kan derfor bli svært kostbart dersom man har mistet telefonen i bakken og skal reparere knust skjerm.

Verdisakforsikring

For de som har investert i en dyrere mobil, kan verdisakforsikring være et alternativ. Dette dekker ofte tyveri, tap eller skade både hjemme og på reise, og kan være mer omfattende enn standard reise- eller innboforsikring. Det er viktig å merke seg at egenandelen for slike forsikringer kan variere. Merk at verdisakforsikring er et uvanlig valg for dekning av mobilen. Det vanligste er enten innbo- og reiseforsikring, eller en egen mobilforsikring.

Mobilforsikring for fullstendig dekning

En dedikert mobilforsikring dekker vanligvis alle typer skader, både uforskyldte og selvforskyldte. Dette kan være spesielt nyttig for dem som aktivt bruker sine mobiler i situasjoner med høy risiko for skade. Størrelsen på egenandelen vil avhenge av modellen og prisklassen på mobilen.

Når er det verdt å forsikre mobilen?

Å bestemme seg for om man trenger en mobilforsikring avhenger av flere faktorer, inkludert verdien på mobilen, din personlige risiko for skade eller tyveri, og dekningen du allerede har gjennom andre forsikringer. Hvis du har en dyr mobil og er utsatt for risiko, kan en mobilforsikring gi ekstra trygghet.

Les om hvordan du får best pris på forsikringene dine her.

Sammenlign dagens forsikringsselskap med konkurrentene

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Sjekk prisen på dine forsikringer opp mot andre

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Hva koster en mobilforsikring

Dekning for mobil gjennom innboforsikring

Selv om innboforsikringen ofte dekker mobiltelefonen din i tilfeller som brann, innbrudd, eller vannskade i hjemmet, har den begrensninger når det kommer til hverdagsuhell som å miste telefonen eller knuse skjermen. I mange tilfeller er egenandelene i en standard innboforsikring høyere enn kostnaden ved å reparere en skjerm. Dette gjør at for mindre, men hyppige skader, kan innboforsikringen være mindre gunstig.

Utvidelse til uhellsforsikring

For de som ønsker utvidet beskyttelse, kan det være verdt å vurdere en oppgradering av innboforsikringen til å inkludere uhellsforsikring. Dette gir bredere dekning for skader på mobilen, både hjemme og utenfor hjemmet. Det er viktig å merke seg at denne tilleggsdekningen kan føre til en økning i forsikringsprisen.

Kostnaden for innboforsikringen avhenger av forsikringssummen og dekningsgraden du velger. Det er også verdt å merke seg at faktorer som tidligere skadehistorikk og tilstedeværelsen av sikkerhetstiltak som boligalarm kan påvirke prisen. Standard egenandeler kan variere, og ved å velge en høyere egenandel kan du potensielt senke den årlige premien.

Sammenligning av tilbud

Det er en rekke forsikringsselskaper som tilbyr innboforsikring med varierende vilkår og priser. For å få det beste tilbudet som passer dine behov, kan det være lurt å sammenligne ulike selskaper. Tjenester som Forsikro.no kan være til hjelp for å få en oversikt over de ulike tilbudene.

Les om hvordan du bytter forsikringsselskap.

Press prisen på forsikringene dine

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Typer mobilforsikringer

Når det gjelder å beskytte din verdifulle smarttelefon, finnes det flere mobilforsikringsalternativer du kan vurdere. Blant de mest populære i Norge er forsikringspakkene tilbudt av store elektronikkbutikker som Elkjøp, samt merkespesifikke løsninger som Apple Care for iPhone-brukere.

Elkjøps mobilforsikring

Disse er to av de mest kjente og vanlige forsikringsalternativene som spesifikt dekker elektronikk, inkludert mobiltelefoner.

Elkjøps mobilforsikring er et populært valg blant kunder som ønsker ekstra beskyttelse for sine nye smarttelefoner. For omtrent 500 kroner kan du sikre mobilen din for et helt år gjennom Elkjøp. Dette er et økonomisk alternativ sammenlignet med utvidede innboforsikringer, som ofte koster rundt 1500 kroner årlig. Merk at innboforsikringen tilbyr en mye mer helhetlig dekning som ikke bare gjelder for mobilen, men det som ellers er av løsøre i hjemmet ditt. Et viktig element i Elkjøps forsikringsplan er egenandelen på 600 kroner, som gjelder ved krav om erstatning av en ny mobil. Husk at denne kostnaden kan variere avhengig av den spesifikke modellen du forsikrer.

Apple Care

For nye iPhone-eiere er Apple Care et attraktivt alternativ. Dette forsikringsproduktet, tilbudt direkte av Apple, koster 1999 kroner for et år, eller rundt 190 kroner månedlig. En av de mest tiltalende aspektene ved Apple Care er at det ikke kreves noen egenandel. Dette kan være en stor fordel, spesielt for de som er utsatt for uhell eller skader på sin iPhone.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
trenger du en egen mobilforsikring

Er mobilforsikring verdt det?

Når man overveier om mobilforsikring er verdt investeringen, er det viktig å se på kostnader i sammenheng med den dekningen man får. En utvidet innbo- eller reiseforsikring koster vanligvis rundt 1500 kroner årlig, avhengig av lokasjon og forsikringssummen du velger. Selv om disse forsikringene ofte tilbyr en form for dekning for mobiltelefoner, kan de ha begrensninger, som for eksempel at de ikke dekker selvforvoldte skader som skjermbrudd eller tap av telefonen.

Dine behov

Valget om å tegne en mobilforsikring avhenger av dine individuelle behov og risikoappetitt.

Dersom du ofte har opplevd at mobilen har blitt skadet, eller hvis du verdsetter tryggheten av å ha dekning for selvforskyldte skader, vil en mobilforsikring være en god investering. Samtidig er det lurt å tenke på at totalskade på mobilen som regel er dekket gjennom innbo- og reiseforsikring. Vurder de ekstra kostnadene opp mot mobilforsikringens merverdi. Nyere telefoner er ofte mer robuste, og verdifulle gjenstander bør behandles med omhu.

Beskyttelsesglass og deksel

Forsikro.no anbefaler forebyggende tiltak for å beskytte telefonen. Ved kjøp av ny telefon, invester i beskyttelsesglass og et godt deksel. Dette reduserer risikoen for knust skjerm og andre skader betydelig.

Lurer du på:

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

La forsikringsselskapene konkurrere om deg

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Press prisene på forsikringene dine

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring