Sammenlign forsikringer

Forsikro.no

 • Ett enkelt skjema

 • Flere tilbud

 • Gratis og uforpliktende

Komplett Guide: Livsforsikring

Livsforsikring er en viktig del av økonomisk planlegging, spesielt for de som har familie eller andre som er økonomisk avhengige av dem. Dette er en type forsikring som sikrer at dine nærmeste får økonomisk støtte hvis du skulle gå bort. Målet er å redusere økonomisk usikkerhet i en allerede vanskelig tid.

I denne artikkelen vil vi utforske alt du trenger å vite om livsforsikring. Vi vil forklare hva livsforsikring er, hvordan den fungerer, og hvorfor den kan være viktig for deg og din familie. Vi vil også gå gjennom hvilke typer livsforsikring som finnes, og diskutere de ulike faktorene som påvirker kostnaden. I tillegg vil vi se på hvordan du kan velge en forsikring som passer dine behov og forhold.

Vår guide er designet for å gi deg klar og nyttig informasjon, slik at du kan ta informerte beslutninger om livsforsikring. Enten du er i startfasen av voksenlivet eller godt etablert med familie, vil denne artikkelen hjelpe deg å forstå viktigheten av å ha en god livsforsikring.

Trafikkforsikringsavgift 2023

Hva er livsforsikring?

Livsforsikring, også kjent som dødsfallsforsikring, er en avtale du inngår med et forsikringsselskap for å sikre dine etterlatte økonomisk hvis du dør. Denne forsikringen gir en engangsutbetaling som kan hjelpe familien din med å dekke viktige utgifter og opprettholde levestandarden. Pengene fra livsforsikringen kan brukes til å betale ned gjeld, som boliglån, og sørge for at dine nærmeste ikke må gjøre store endringer i livet sitt, som å flytte eller bytte skole for barna.

Hvordan livsforsikring fungerer

Når du tegner en livsforsikring, velger du en forsikringssum – dette er beløpet som vil bli utbetalt til dine etterlatte hvis du dør i løpet av forsikringsperioden. Du kan som regel selv bestemme størrelsen på dette beløpet, men det anbefales å ha det som minimum tilsvarer din del av husholdningens gjeld pluss én årslønn. Dette sikrer at dine økonomiske forpliktelser blir ivaretatt, og at dine nærmeste kan fortsette livet uten alvorlige økonomiske bekymringer.

En annen viktig detalj med livsforsikring er at du har friheten til å bestemme hvem som skal motta utbetalingen. Vanligvis er det gjenlevende ektefelle eller barn som er de primære mottakerne, men du kan velge å begunstige hvem som helst.

For å tegne en livsforsikring, må du vanligvis være under 70 år og ha en tilfredsstillende helse. Forsikringen kan beholdes til og med det året du fyller 89 år. Prisen for livsforsikringen avhenger av flere faktorer, inkludert forsikringssummens størrelse, din alder, og om du røyker eller ikke.

Ved å ha en livsforsikring sørger du for at økonomien ikke blir en hindring for at dine kjære kan fortsette livet sitt, selv i din fravær. Dette bidrar til en viss grad av trygghet, både for deg og dine etterlatte, i tilfelle det uforutsette skulle skje.

Sammenlign forsikringene dine

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Fordeler med livsforsikring

Livsforsikring er mer enn bare en finansiell avtale; den representerer en viktig beskyttelse for dine kjære i tilfelle uventede hendelser.

Her er noen av de viktigste fordelene med å ha en livsforsikring:

Økonomisk trygghet for de etterlatte

En av de viktigste fordelene med livsforsikring er å gi økonomisk trygghet til dine etterlatte. Hvis du skulle gå bort, vil forsikringssummen bidra til å sikre at dine kjære kan opprettholde deres levestandard. Dette inkluderer å kunne betale for løpende utgifter som boliglån, billån, og andre levekostnader. Ved å sikre at familien din ikke står økonomisk uforberedt, skaper du en buffer som hjelper gjennom vanskelige tider.

Fjerner økonomiske bekymringer

En annen fordel er å fjerne eller i det minste redusere økonomiske bekymringer som dine etterlatte kan møte. Livsforsikringen sørger for at de ikke trenger å bekymre seg for økonomien i en allerede følelsesmessig belastende periode. Dette kan være spesielt viktig hvis du er hovedinntektskilden i familien.

Dekning ved uforutsette hendelser

Livsforsikring gir dekning ved uforutsette hendelser, som et plutselig dødsfall. Det er et planleggingsverktøy som sikrer at dine etterlatte er forberedt på det uventede. Uansett hvor godt man planlegger, er det umulig å forutsi fremtiden. Livsforsikring gir et nødvendig sikkerhetsnett.

Fleksibilitet og tilpasning

Livsforsikringer tilbyr også en grad av fleksibilitet. Du kan tilpasse forsikringen etter dine og familiens behov, og endre forsikringssummen over tid ettersom dine livsomstendigheter endrer seg. For eksempel, hvis du betaler ned gjeld eller barna dine blir økonomisk uavhengige, kan du justere forsikringssummen nedover.

Trygghet i planlegging

Ved å ha en livsforsikring, gir du også deg selv og familien din trygghet. Å vite at dine nærmeste vil være økonomisk ivaretatt gir en følelse av sikkerhet og ro i en ellers usikker verden.

Samlet sett tilbyr livsforsikring en fundamental økonomisk trygghet for dine etterlatte ved å dekke viktige utgifter og gi beskyttelse mot økonomiske utfordringer som kan oppstå etter uforutsette hendelser. Denne tryggheten og sikkerheten er uvurderlig, både for deg og dine kjære.

Ta den årlige gjennomgangen av forsikringene

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Innhent uforpliktende tilbud og spar penger

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Livsforsikring forsikringssum

Hvem trenger livsforsikring?

Livsforsikring er ikke bare et økonomisk produkt, det er en nødvendighet for mange, spesielt de med familieforpliktelser og finansielle forpliktelser. Den fungerer som en beskyttelse for dine nærmeste i tilfelle av din uventede bortgang.

Familieøkonomi

For familier, er konsekvensene av å miste deler av inntekten ofte alvorlige. Livsforsikring gir økonomisk støtte til de etterlatte, slik at de kan opprettholde sin levestandard. Dette er spesielt viktig når det kommer til å dekke faste kostnader som boliglån, andre lån, og daglige utgifter. Forsikringssummen kan også bidra til å betjene gjeld og unngå økonomiske utfordringer.

Viktigheten for samboere og gifte par

Siden arveloven ble endret i 2021, er det nå viktigere enn noen gang for både samboere og gifte par å vurdere livsforsikring. Med økt pliktdelsarv til barn, kan gjenlevende ektefelle eller samboer sitte igjen med mindre økonomiske midler. En livsforsikring sikrer at den gjenlevende partneren har de nødvendige økonomiske ressursene for å håndtere livets utgifter og opprettholde en stabil livssituasjon.

Personer med betydelig gjeld eller felles lån

Hvis du har boliglån eller annen betydelig gjeld, er livsforsikring viktig. Den sørger for at dine nærmeste ikke arver din økonomiske byrde. I tilfelle av ditt dødsfall, vil forsikringen kunne dekke gjelden og sikre at dine etterlatte kan beholde hjemmet sitt og unngå finansielle vanskeligheter.

Når og hvordan velge forsikringssum

Det anbefales å velge en forsikringssum som tilsvarer størrelsen på din gjeld, slik at dine etterlatte kan beholde bolig og andre eiendeler. Tidspunktet for å kjøpe livsforsikring er også viktig – helst når du er ung og har god helse, da dette kan påvirke vilkårene og prisene du får tilbud om.

Helse og alder som faktorer

Når du tegner en livsforsikring, kreves det en helseerklæring. Din helsestatus ved inngåelse av avtalen påvirker både dekningen og prisen på forsikringen. Derfor er det fordelaktig å tegne forsikring mens du er i god helse.

Ikke alle trenger livsforsikring

Selv om livsforsikring er viktig for mange, er det ikke nødvendig for alle. Hvis du for eksempel ikke har gjeld eller økonomiske forpliktelser, kan din situasjon være mindre kompleks. I slike tilfeller kan andre forsikringsformer, som uføreforsikring, være mer relevante.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Typer livsforsikring

Livsforsikring kommer i forskjellige former, hver tilpasset spesifikke behov og situasjoner.

Her ser vi nærmere på tre hovedtyper:

 • Gruppelivsforsikring
 • Individuell livsforsikring
 • Forskjellen mellom livsforsikring og ulykkesforsikring

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring er en form for livsforsikring som kan tilbys av arbeidsgiveren. Denne forsikringen dekker de ansatte og utbetaler en engangssum til arvingene hvis den ansatte dør. Mange bedrifter tilbyr også gruppelivsforsikring for den ansattes samboer eller ektefelle. En viktig fordel med gruppelivsforsikring er at premien dekkes av arbeidsgiveren, noe som gjør den til en god ansattfordel.

Det er mulig å ha både gruppelivsforsikring og en privat livsforsikring samtidig. Mens gruppelivsforsikringen er knyttet til arbeidsforholdet, gir en individuell livsforsikring ytterligere dekning og fleksibilitet, spesielt viktig for de som har familieforpliktelser eller deler gjeld.

Individuell livsforsikring

Individuell livsforsikring, den mest vanlige typen, er en personlig forsikring hvor du selv bestemmer forsikringssummen og hvem som skal være begunstiget. Denne forsikringstypen er særlig viktig for de som har felles lån eller gjeld med andre. Ved å tegne en individuell livsforsikring, sikrer du at dine nærmeste kan håndtere finansielle forpliktelser og opprettholde sin levestandard etter ditt bortfall.

Ulykkesforsikring vs. Livsforsikring

Mens livsforsikring dekker dødsfall uansett årsak, er ulykkesforsikring mer spesifikk. Den dekker varig medisinsk invaliditet og dødsfall, men kun hvis det skyldes en ulykke. Ulykkesforsikringen utbetaler en engangssum som er avhengig av graden av invaliditet og det valgte dekningsnivået.

Pris og dekningsomfang

Ulykkesforsikring er generelt billigere enn en omfattende livsforsikring, men den er også mer begrenset i dekning. Den passer best for de som søker spesifikk beskyttelse mot ulykker, mens en livsforsikring gir bredere dekning og er mer omfattende i forhold til økonomisk beskyttelse for de etterlatte.

Å velge riktig type livsforsikring avhenger av dine personlige og økonomiske omstendigheter, samt dine behov for sikkerhet og beskyttelse. Mens gruppelivsforsikring og individuell livsforsikring gir omfattende dekning, tilbyr ulykkesforsikring spesifikk beskyttelse til en lavere kostnad. Vurdering av dine og familiens behov vil hjelpe deg å bestemme den mest passende forsikringstypen.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Aldersgrense livsforsikring

Hva koster en livsforsikring?

Kostnaden for en livsforsikring varierer og påvirkes av flere faktorer, spesielt alder og helse. Det er viktig å forstå disse faktorene for å estimere hva en livsforsikring kan koste for deg.

Prispåvirkende faktorer

Jo eldre du er når du tegner en livsforsikring, desto høyere blir premien. Dette skyldes at risikoen for forsikringsselskapet øker med alderen. For eksempel kan en 50-åring betale betydelig mer for en livsforsikring med høy dekning sammenlignet med en yngre person. Den blir også dyrere jo eldre du blir, etter tegningstidspunkt.

Helsens innvirkning

Helsen din spiller også en betydelig rolle i prisingen av livsforsikring. Faktorer som BMI, røykevaner og tidligere helsehistorikk vurderes. BMI er imidlertid ikke alltid en nøyaktig måler for helse, spesielt for personer som bodybuildere som naturlig kan ha en høyere BMI uten å være usunne. Forsikringsselskapene kan vise skjønn i slike tilfeller hvis du tar direkte kontakt med dem.

Reservasjoner og helsehistorikk

Dersom du har hatt alvorlige sykdommer som kreft, kan forsikringsselskapet legge inn reservasjoner. Dette betyr at de kanskje ikke dekker dødsfall som er relatert til denne tidligere sykdommen. Forsikringsselskaper vurderer hvert tilfelle individuelt og tar hensyn til din nåværende helsestatus.

Gjennomsnittlige kostnader basert på alder og forsikringssum

Livsforsikring kan starte fra rundt 100 kroner i måneden per million kroner i forsikringssum. Denne prisen kan imidlertid variere betydelig basert på alder, helsestatus, og størrelsen på forsikringssummen.

Helseerklæring og prisjustering

Når du kjøper livsforsikring, kreves det ofte at du fyller ut en helseerklæring. Dine svar her kan føre til prisjusteringer. For eksempel vil røykere vanligvis se høyere priser på grunn av den økte risikoen røyking medfører.

Anbefalt forsikringssum

Den vanlig anbefalte forsikringssummen er din andel av eventuell gjeld pluss en halv til en hel årslønn. Dette sikrer at dine nærmeste kan håndtere økonomiske forpliktelser og opprettholde sin levestandard i tilfelle av ditt bortfall.

Gjør som tusenvis av nordmenn, innhent tilbud

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Viktige begreper

Når det kommer til livsforsikring, er det noen viktige begreper og situasjoner det er essensielt å være klar over:

Særkullsbarn

Dette er barn som kun er biologiske eller adopterte barn av den ene parten i et forhold, og ikke av begge parter. Når det gjelder arv og livsforsikring, har særkullsbarn rett på en del av arven, kjent som pliktdelsarv. Dette har betydning for hvordan arv og forsikringsutbetalinger fordeles i tilfelle av dødsfall. For samboere uten felles barn, er det ingen automatisk arverett etter hverandre, og det kan kreves et testament for at samboeren skal arve. Dette gjør livsforsikring spesielt viktig i slike tilfeller, da du kan velge hvem som skal motta forsikringsutbetalingen.

 • Les mer om særkullsbarn og deres rett til arv på codex.no

Samlerabatt

Noen forsikringsselskaper tilbyr rabatter dersom du samler flere forsikringer hos dem. Dette kan være relevant for livsforsikringer, spesielt hvis du allerede har andre forsikringer i samme selskap.

Begunstigelse/Begunstiget

Dette er personen eller personene du velger som mottakere av forsikringsutbetalingen ved din bortgang. Som forsikringstaker har du rett til å bestemme hvem som skal være begunstiget på din livsforsikring. Dette er spesielt viktig for samboere, da de ikke alltid har automatisk arverett.

Forsikringssum

Dette er beløpet som blir utbetalt til den eller de begunstigede ved dødsfall. Det anbefales å velge en forsikringssum som dekker din del av eventuell gjeld og helst en halv eller hel årslønn.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Hvordan velge riktig livsforsikring

Å velge riktig livsforsikring er en viktig økonomisk beslutning. Her er noen nøkkelaspekter du bør vurdere:

Vurder forsikringssum

 • Det anbefales ofte å velge en forsikringssum som tilsvarer din del av eventuell gjeld pluss en halv til en hel årslønn. Dette sikrer at dine nærmeste kan dekke viktige utgifter og opprettholde sin levestandard etter ditt bortfall.
 • Husk at forsikringssummen skal reflektere dine og familiens økonomiske behov og forpliktelser.

Sammenlign tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper

 • Bruk vår sammenligningstjeneste for å innhente tilbud fra opptil tre forskjellige forsikringsselskaper. Dette vil hjelpe deg med å finne den mest fordelaktige prisen og dekningen for din situasjon.
 • Vår tjeneste er gratis og uforpliktende, og kan spare deg for både tid og penger ved å gjøre sammenligningsprosessen enkel og effektiv.

Vurdering av egen helse og livsstil

 • Din helse og livsstil spiller en stor rolle i fastsettelsen av premien på livsforsikringen. Faktorer som røyking, BMI, og tidligere helsehistorikk kan påvirke kostnaden.
 • Vær ærlig i helseerklæringen og vurder hvordan dine livsstilsvalg kan påvirke forsikringspremien.
 • Dersom du har god helse og en sunn livsstil, kan dette gi deg bedre vilkår og lavere premie.

Sammenlign forsikringene dine

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Ofte stilte spørsmål om livsforsikring

Hvor mye kan man få i livsforsikring?

Forsikringssummen du velger i en livsforsikring bør minimum dekke halvparten av husstandens samlede gjeld. Du kan imidlertid velge et langt høyere beløp – noen har en øvre grense på 5 millioner, mens andre har langt høyere grenser.

Når blir livsforsikring utbetalt?

Livsforsikringen utbetales som en engangssum til dine etterlatte ved dødsfall innenfor forsikringsperioden. Utbetalingen skjer etter at forsikringsselskapet har mottatt nødvendig dokumentasjon, som dødsattest.

Er det skatt på utbetaling av livsforsikring?

Nei, utbetalingen fra en livsforsikring er skattefri. Dette betyr at de etterlatte mottar hele forsikringssummen uten skattefradrag.

Hvordan finne ut om en person har livsforsikring?

Informasjon om en avdødes livsforsikringer og pensjoner kan finnes på nettportalen norskpensjon.no.

Hvordan få billigere livsforsikring?

For å redusere kostnaden på livsforsikringen, anbefales det å unngå røyking og opprettholde en sunn livsstil. Årlig sammenligning av forsikringstilbud gjennom tjenester som Forsikro.no kan også hjelpe deg med å finne lavere priser.

Hva dekker livsforsikring?

Livsforsikring dekker en engangsutbetaling ved dødsfall, uavhengig av dødsårsak. Erstatningen går til ektefelle, arvinger, eller andre begunstigede du har valgt.

Hvor stor bør livsforsikringen være?

Anbefalt størrelse på en livsforsikring tilsvarer som regel din del av husstandens gjeld pluss én årslønn, for å sikre at de etterlatte kan dekke økonomiske forpliktelser.

Hva er forskjellen på personforsikring og livsforsikring?

Personforsikring er en overordnet kategori som inkluderer flere typer forsikringer, inkludert livsforsikring. Livsforsikring er en spesifikk forsikringstype innenfor kategorien personforsikringer.

Hvor lenge kan man ha livsforsikring?

Livsforsikring kan generelt opprettholdes til personen når 89 år. Etter denne alder, avsluttes forsikringen, med mindre den sies opp tidligere.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Finn ut om du betaler for mye

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Ta den årlige gjennomgangen

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Sammenlign forsikringene dine i dag

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne forsikringer