Sammenlign forsikringer

Forsikro.no

  • Få billigst pris

  • Tar 2 minutter

  • Gratis og uforpliktende

Innhold

Hva koster en reiseforsikring?

Når det gjelder å planlegge den perfekte ferien, står ofte reiseforsikring på listen over viktige ting å vurdere. Selv om det kan friste å hoppe over denne «ekstra» utgiften, er realiteten at reiseforsikring er en kritisk investering for enhver reisende. Den beskytter ikke bare din økonomiske investering i reisen, men gir også en trygghet som er uvurderlig.

Trafikkforsikringsavgift 2023

Kostnadsfaktorer reiseforsikring

Type dekning

Standard reiseforsikring tilbyr grunnleggende beskyttelse for en typisk reisevarighet på omtrent 40 dager. Den inkluderer dekning for avbestillinger, sykdom før og under reisen, tap eller skade på bagasje, og andre standard risikoer som reisende kan møte.

Utvidet reiseforsikring, derimot, omfatter alle standarddekningene, men legger til flere fordeler og økte forsikringssummer. Denne typen forsikring er ideell for lengre reiser, ofte utover 75 dager, og tilbyr:

  • Høyere forsikringssummer for bagasje, tyveri, telefondekning og kontanter.
  • Utvidet støtte for forsinkelser, inkludert tilgang til flyplasslounger.
  • Uhellsdekning: Erstatter skadede eiendeler som for eksempel et kamera eller mobil om du er uheldig og mister det i bakken.

Les mer på vår komplette guide reiseforsikring!

Finn den billigste reiseforsikringen!

Få tilbud fra flere selskaper

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Alder og dens påvirkning på prisen av reiseforsikring

Alder er en faktor som påvirker kostnaden av reiseforsikring. Dette er fordi forsikringsselskapene ofte baserer sine priser på risikovurderinger som endrer seg med alderen. For yngre reisende er det en antakelse om at de kan ha en tendens til å pådra seg flere uhellsskader, som for eksempel knuste mobilskjermer eller være mer utsatt for tyveri. Interessant nok, selv om disse hendelsene kan være hyppigere blant unge, har de ofte en begrenset innvirkning på forsikringspremien.

Prisen øker med alderen

I kontrast ser man at reiseforsikringspremien øker noe med alderen, spesielt etter 70-års alderen. Dette kan skyldes at eldre mennesker kan anses som mer skjøre, og derfor potensielt høyere risiko for å pådra seg skader. Eldre mennesker reiser også ofte mer, delvis fordi mange er pensjonert og har mer tid til å utforske verden.

Statistisk sett øker skadefrekvensen i denne aldersgruppen, noe som innebærer høyere kostnader for forsikringsselskapene – en kostnad som deretter reflekteres i premien for reiseforsikringen.

Finn Norges billigste reiseforsikring!

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Finn Norges billigste reiseforsikring!

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Reiselengde

40 dager (Standarddekning)

Pris: 700 – 1400 kr

Denne dekningen passer for de som ofte tar kortere turer, som en eller to sydenturer i løpet av et år. Prisen reflekterer en lavere risiko forbundet med mindre hyppige og kortere reiser.

75 dager (Utvidet dekning)

Pris: 1200 – 2000 kr

Utvidet dekning for 75 dager retter seg mot de som tar litt lengre eller flere turer i løpet av året. Premien øker noe for å speile den moderate økningen i risiko som følger med lengre reiseperioder.

120 dager (Utvidet dekning):

Pris: 2600 – 4000 kr

Denne forsikringsprisen dekker lengre opphold, som kan inkludere lengre ferier eller opphold i feriehus. Risikoen øker på grunn av den utvidede tidsperioden borte fra hjemmet, noe som reflekteres i en høyere premie.

180 dager (Utvidet dekning):

Pris: 5000 – 10000 kr

Den mest omfattende dekningen er beregnet for de som tilbringer en betydelig del av året i utlandet, kanskje i et feriehus eller på langvarige reiser. Ofte er det eldre som benytter seg av denne typen forsikring, og den økte risikoen – både i form av potensielle helseproblemer og lengden på oppholdet – fører til en tilsvarende økning i forsikringskostnadene.

Mann som er på ferie på en strand

Hva koster en gjennomsnittlig reiseforsikring i Norge (2024)

I følge Finans Norge koster en gjennomsnittlig reiseforsikring i Norge 955 kr som utgjør 79 kr i måneden. Dette er basert på alle reiseforsikringer i Norge uavhengig av dekning, reiselengde eller risikofaktorer.

Årsaken til at den gjennomsnittlige prisen på reiseforsikringen er relativt lav er fordi mange kjøper kortidsforsikringer eller har reiseforsikring gjennom kredittkort.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Reiseforsikring fra alle selskaper

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne forsikringer