Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring er en viktig sikkerhet ved reiseplanleggingen, og spiller en sentral rolle i å beskytte reisende mot økonomisk tap ved uforutsette hendelser. Denne type forsikring gir deg muligheten til å få refundert kostnader for reiser som må avbestilles grunnet gyldige årsaker, som akutt sykdom, ulykker eller dødsfall. Som oftest er avbestillingsforsikring en del av en reiseforsikring. I denne artikkelen vil vi utforske hva avbestillingsforsikring innebærer, når og hvordan den kan benyttes, og viktige ting å vurdere før du bestiller din neste reise.

Trafikkforsikringsavgift 2023

Hva er avbestillingsforsikring?

Avbestillingsforsikring er en type forsikring som er spesielt laget for å beskytte reisende mot økonomisk tap hvis de må avbestille en planlagt reise. Dette kan inkludere utgifter til flybilletter, hotellopphold, leiebil og andre reiserelaterte kostnader. Som nevnt er avbestillingsforsikring en vanlig dekning som del av en reiseforsikring. Mange kredittkort, inkludert MasterCard, tilbyr også avbestillingsforsikring som en del av sine fordeler, forutsatt at reisen betales med kortet.

Reiseforsikringen må være aktiv før reisen bestilles

Det er imidlertid viktig å merke seg at avbestillingsforsikringen vanligvis må være aktiv før reisen betales for at den skal være gyldig. Dette betyr at hvis du kjøper en reise og deretter velger å tegne en reiseforsikring, vil du ikke ha avbestillingsdekningen for denne allerede betalte reisen, med mindre reisen ble betalt med et kredittkort som tilbyr denne forsikringen.

Avbestillingsforsikringen trer i kraft under visse omstendigheter. For eksempel, hvis du må avbestille reisen på grunn av akutt sykdom, ulykker, dødsfall, eller hvis det oppstår uforutsette hendelser som brann, vannskader eller innbrudd i hjemmet ditt som krever din tilstedeværelse. Videre, i lys av den globale pandemien, har forsikringsselskapene tilpasset sine regler for å imøtekomme risikoen forbundet med reiser til utlandet. For eksempel, hvis du bestiller en reise til et land som senere blir markert som «rødt» av Utenriksdepartementet, vil avbestillingsforsikringen dekke kostnadene dine.

Likevel er det viktig å forstå at ikke alle grunner til avbestilling er dekket. Avbestilling på grunn av personlige preferanser, eller hendelser som fotballkamper som blir avlyst, er vanligvis ikke dekket. Det samme gjelder ofte for kroniske sykdommer, graviditet, frivillig abort eller samlivsbrudd.

Få tilbud fra ulike forsikringsselskaper

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Hva dekkes av avbestillingsforsikring?

Avbestillingsforsikringen er utformet for å gi økonomisk beskyttelse under spesifikke omstendigheter dersom du må avbestille en reise. La oss se nærmere på hva som vanligvis dekkes, og hva som ofte utelukkes fra slik forsikring.

Dette dekker avbestillingsforsikringen

Reisekostnader
 • Forsikringen dekker vanligvis billetter og oppholdskostnader, som flybilletter, hotellopphold og leiebil.
 • Forhåndsbetalte billetter til arrangementer, aktiviteter og utflukter er også ofte inkludert.
 • Utgifter til dyrepass i det aktuelle tidsrommet kan også være dekket under visse forsikringer.
Uforutsette hendelser
 • Dersom du må avbestille på grunn av akutt sykdom, dødsfall, eller ulykke som berører deg selv, din nærmeste familie eller reiseledsager.
 • Skader på boligen din som krever din tilstedeværelse, som brann, vannskader eller innbrudd.
 • Endringer i dato for planlagte operasjoner eller medisinske behandlinger.
 • Myndighetsråd mot reiser til spesifikke destinasjoner på grunn av naturkatastrofer, krig eller pandemier.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Dekker reiseforsikring avbestilling

Dette dekkes ikke av avbestillingsforsikringen

Finansielle tap
 • Forsikringen dekker vanligvis ikke tap av inntekt.
 • Kostnader som kan refunderes av andre kilder, som flyselskaper eller hoteller, er vanligvis ikke inkludert.
 • Skatter, offentlige avgifter, årlige kostnader for timeshare eller annen eiendom, samt tap av bonuspoeng og cashpoints, er vanligvis ikke dekket.
Etterfølgende kostnader
 • Kostnader som pådras etter at grunnen til avbestillingen har oppstått, dekkes generelt ikke.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Koronapandemien og avbestillingsforsikring

Koronapandemien har gjort reiserådene fra utenriksdepartementet (UD) kritiske for forståelsen og bruken av avbestillingsforsikring. Dette er hva du som reisende trenger å vite:

Endring av Utenriksdepartementets globale reiseråd

Fra 1. oktober 2021 fjernet UD det globale reiserådet, men spesifikke reiseråd kan fortsatt gjelde for områder påvirket av pandemien. UD har også langvarige reiseråd mot rundt 50 land/områder på grunn av konflikter eller naturkatastrofer.

Hvordan reiseråd påvirker din forsikring

Avbestillingsforsikringen er en del av din helårige reiseforsikring. Denne er gyldig så fremst det ikke foreligger spesifikke reiseråd mot destinasjonen. Disse reiserådene kan komme blant annet av krig, andre risikoer, og globale pandemier som COVID. Dersom du befinner deg i et område på tidspunktet det utstedes et reiseråd, forblir forsikringen din gyldig for resten av reisen. Hvis reisen derimot starter etter at reiserådet er utstedt, er reiseforsikringen ikke gyldig.

Spesielle betraktninger for COVID-19

Avbestillingsforsikringen dekker omkostninger hvis du, din reiseledsager eller et familiemedlem som er dekket av samme forsikring og skal reise med deg, tester positivt for COVID-19 før avreise. Dette må dokumenteres med en positiv test.

Hvis reisemålet ikke hadde reiseråd ved bestilling, men får det før avreise, dekker forsikringen ikke-refunderbare utgifter.

Unntak og begrensninger

Avbestillingsforsikringen dekker ikke merutgifter relatert til innreiserestriksjoner, karanteneplikt, transportforsinkelser på grunn av stengte grenser, eller pålagte PCR-tester. For innenlandsreiser gjelder forsikringen som normalt, men ikke for avbestillinger på grunn av karantene etter utenlandsopphold, frykt for smitte, eller nærkontakt med en smittet.

 • Du kan lese mer om Utenriksdepartementets reiseråd her.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring
Avbestillingsforsikring reiseforsikring

Hva koster avbestillingsforsikring?

Når det gjelder kostnaden for avbestillingsforsikring, er det viktig å merke seg at denne type forsikring ofte er inkludert i en standard reiseforsikring. Prisen på reiseforsikring, og dermed avbestillingsforsikringen som er inkludert, kan variere basert på flere faktorer, inkludert om forsikringen er for en enkeltperson eller en hel familie, samt omfanget av dekningen (standard eller utvidet).

Prisen for reiseforsikring som inkluderer avbestillingsforsikring varierer typisk:

Prisintervall: Standard reiseforsikring for en person kan komme så lavt som 800 kroner i året mens en familiedekning utvidet kan komme på over 2 000 kr i året i enkelte selskap.

Faktorer som påvirker prisen

 • Enkeltperson eller familie: Prisen vil være høyere hvis forsikringen skal dekke hele familien sammenlignet med en forsikring som kun dekker en enkeltperson.
 • Dekningsgrad: En utvidet reiseforsikring som tilbyr bredere og mer omfattende dekning vil generelt koste mer enn en standard reiseforsikring.
 • Alder: Reiseforsikring blir som regel dyrere å tegne når man blir eldre, grunnet høyere risiko for enkelte skader.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Vanlige spørsmål og svar

Dekkes avbestillingsforsikring gjennom MasterCard?

Ja, avbestillingsforsikring er inkludert i reiseforsikringen du har gjennom ditt MasterCard. Det er imidlertid viktig å merke seg at reisen må være bestilt og betalt med MasterCardet for at reiseforsikringen skal gjelde for den aktuelle reisen.

Kan man bestille avbestillingsforsikring?

Dersom du har reiseforsikring er avbestillingsforsikring vanligvis en av dekningene. Enkelte flyselskap tilbyr en ekstra avbestillingsforsikring som du kan bestille med reisen, men hvis du har en gyldig reiseforsikring vil dette som regel være unødvendig.

Når kan man bruke avbestillingsforsikring?

Avbestillingsforsikring trer i kraft og dekker reisekostnader når uventede hendelser forhindrer deg i å gjennomføre en planlagt reise. Dette kan inkludere situasjoner som akutt sykdom, en ulykke, eller dødsfall blant dine nærmeste familiemedlemmer. I tillegg gjelder forsikringen hvis en person som er en del av ditt planlagte reisefølge, for eksempel en venn eller et familiemedlem, ikke kan reise på grunn av lignende akutte omstendigheter som sykdom eller ulykke.

Kan man kjøpe reiseforsikring etter bestilt reise?

Nei, du kan ikke kjøpe en reiseforsikring som gjelder for en allerede påbegynt reise. For at reiseforsikringen, inkludert avbestillingsforsikring, skal være gyldig, må den tegnes før du starter reisen. Dette betyr at forsikringen må være i orden før avreisedagen. Det er viktig å planlegge dette på forhånd for å sikre at du er dekket for hele reiseperioden.

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Gratis og uforpliktende

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne

Tryg Barneforsikring
Ibis forsikring
Storebrand-mobil
bilforsikring frende
If barneforsikring
gjensidige barneforsikring

Det har aldri vært enklere å sammenligne forsikringer